Novinky

POHO 2030

Unikátní transformační program pro území
mezi Havířovem, Karvinou a Orlovou

Invest MORE

Reprezentujeme investiční prostředí
Moravskoslezského kraje

Bronwfieldy

Vraťme brownfieldům znovu život

Jaké jsou cíle našeho investičního týmu? Například zaměřit se na studie proveditelnosti nebo oslovit další firmy ze severských zemí

Jaké jsou cíle našeho investičního týmu? Například zaměřit se na studie proveditelnosti nebo oslovit další firmy ze severských zemí

V MSID jsme vyzpovídali vedoucího investic Patrika Hronka, který nám prozradil, jaké investiční aktivity se v kraji plánují pro rok 2022 nebo jaké trendy a témata v oblasti investic se aktuálně nejčastěji řeší. Zároveň jsme se také ohlédli za významnými kroky, které byly realizovány pro podporu investičního prostředí v Moravskoslezském kraji v roce 2021.

Dnes je více než jasné, že pandemie COVID 19 ovlivnila (často spíše negativně) investiční prostředí ve světě i v České republice. Nás ale zajímá, zda v pandemii vidíš nějaká pozitiva a zda například „otevřela“ nové investiční příležitosti i v MSK?

Určitě se jednalo a stále jedná o výrazný zásah do investičního prostředí. V oblastech, kde se nějak pohybujeme, je zřetelný dopad na trh s kancelářskými budovami. Firmy, které byly donuceny narychlo nastavit pro zaměstnance možnost práce z domova, se už určitě zamýšlely nad vhodným modelem do budoucna.

Nejpravděpodobnější hybridní model povede k nižší potřebě celkových prostor. Na druhou stranu pandemie firmy také přivedla k redefinici náboru, jelikož zjistily, že mohou nabírat odkudkoliv.

Jistý posun v digitalizaci a automatizaci je vidět i v jiných sektorech a částečně i ve státní správě. Těchto příležitostí využívá především místní startupová scéna.

Na druhou stranu pandemie neměla nijak velký dopad do oblasti průmyslových zón a logistických center. MSK se dlouhodobě drží na čelných místech v republice v počtu m2 realizovaných projektů. Projekty typu Contera Park Ostrava D1 či P3 Ostrava Central mají potenciál přivést sem další významné značky (Sportisimo apod.).

I přes specifika roku 2021 se v rámci Moravskoslezského kraje a spolupráce s MSID realizovalo hned několik aktivit a kroků na podporu investičního prostředí v kraji. Jaké nejvýznamnější bys zmínil?

Dlouhodobě se snažíme rozvíjet a zviditelňovat místní investiční prostředí. Mezi nejvýznamnější počiny patří konference Invest MORE, která se loni zaměřila na udržitelný růst. Konkrétně na společenskou zodpovědnost a cirkulární ekonomiku.

Loni jsme také zaznamenali rekordní zájem o komerční nemovitosti, a tak jsme místním i zahraničním firmám připravili cca 50 nabídek na míru.

V rámci našeho projektu Business Services in Ostrava aktivně oslovujeme případné investory ze severských zemí. Minimálně tím Ostravu a MSK dostáváme do širšího povědomí. V podobném duchu se nese i naše dlouhodobá spolupráce s magazínem Positiv, kde postupně představujeme investory z vybraných zemí a také nejvýznamnější sektory v kraji.

Hodně činností bylo zaměřeno na oblast brownfieldů, kde jsme vedle tradičních Brownfield konference, tripu a tématických workshopů aktivně pomáhali obcím s několika projekty. Ať už se jednalo o přípravu dotačních žádostí či studií příležitostí.

Jaké aktivity v MSID v rámci oddělení investic se plánují v roce 2022?

Budeme pokračovat ve všem výše uvedeném a snad nám příznivější pandemická situace dovolí vrátit se i k některým z aktivit, které jsme v posledních dvou letech nemohli realizovat. To se týká především propagace regionu na mezinárodních veletrzích MIPIM v Cannes a Expo Real v Mnichově či propagace regionu a místních firem na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně.

Kromě toho naší energii zaměříme na velké studie proveditelnosti. Jedná se o tak odlišná témata jako realizace TPA (Technologicko podnikatelská akademie) a DIMLab (Digitální, inovační a mediální laboratoř) Slezské Univerzity v bývalé třídírně uhlí v DOV, využití specifické lokality na Karvinsku pro lehký průmysl a nakládání s odpady či rekonverze vybraných brownfieldů na Osoblažsku.

Pracujete na projektu Business Services in Ostrava, který cílí na Finsko a Švédsko. Jaké máme aktuální ohlasy a kam bude směřovat další cílení v roce 2022?

Jak jsem již naznačil, v prvotní fázi se snažíme dostat Ostravu do širšího povědomí. Valná většina potenciálních investorů z oblasti BPO či ICT zvažuje ve většině případů pouze Prahu.

Ač region a ani značka MSID nejsou moc známé, snažíme se vybrané firmy oslovovat napřímo. K tomu jsme si pořídili licenci nástroje postaveného na umělé inteligenci, který nám pomáhá identifikovat růstové firmy z vybraných sektorů v severských zemích.

A překvapivě některé společnosti na to slyší – několika jsme tak mohli představit možnosti zasídlení v Ostravě, některé jsme propojili na místní obchodní partnery či na firmy, kde by mohly realizovat svůj pilotní projekt pro český trh.

Pro rok 2022 plánujeme dokončit Švédsko a ponoříme se do identifikace firem z Norska a Dánska.

V MSID se začíná aktivně pracovat na projektu LIFE COALA, který se týká především adaptace a přijetí široké škály opatření v Moravskoslezském kraji v reakci na změnu klimatu a životního prostředí. Jaké jsou dle tvého názoru nové trendy udržitelného rozvoje? A v čem vidíš potenciál?

Změnu klimatu beru jako fakt. Kvalita životního prostředí, především ovzduší, je v MSK stále velkým tématem. Největší potenciál vidím ve dvou oblastech – začít od sebe a v technologiích. V poslední době jako téma hodně rezonuje cirkulární ekonomika, kdy není vůbec od věci, aby se firmy zamyslely nad tím, jestli nějaký odpad má vznikat a pokud už vznikne, jak jej následně využít.

Začíná být téma udržitelného rozvoje, CSR firem, cirkulární ekonomiky už běžným a častým tématem, nebo by se dále mělo této oblasti věnovat více pozornosti?

Naše konference ukázala, že je zde spousta skvělých iniciativ. Nicméně ani společenská zodpovědnost a ani prvky cirkulární ekonomiky nejsou ve firmách standardem. Pořád je to taková nástavba.

Situace na trhu práce firmy nutí k redefinici benefitů a obrazu firmy jako takové, aby byly pro uchazeče dostatečně atraktivní. A proto si myslím, že čím dál více společností bude aktivní v oblasti společenské odpovědnosti.

Bohužel cirkulární ekonomika je teprve v plenkách a tam bude zapotřebí ještě dlouhodobé osvěty.

Back to Top