Jaké jsou cíle našeho investičního týmu? Například zaměřit se na studie proveditelnosti nebo oslovit další firmy ze severských zemí

11. ledna 2022

V MSID jsme vyzpovídali vedoucího investic Patrika Hronka, který nám prozradil, jaké investiční aktivity se v kraji plánují pro rok 2022 nebo jaké trendy a témata v oblasti investic se aktuálně nejčastěji řeší. Zároveň jsme se také ohlédli za významnými kroky, které byly realizovány pro podporu investičního prostředí v Moravskoslezském kraji v roce 2021.

Dnes je více než jasné, že pandemie COVID 19 ovlivnila (často spíše negativně) investiční prostředí ve světě i v České republice. Nás ale zajímá, zda v pandemii vidíš nějaká pozitiva a zda například „otevřela“ nové investiční příležitosti i v MSK?

Určitě se jednalo a stále jedná o výrazný zásah do investičního prostředí. V oblastech, kde se nějak pohybujeme, je zřetelný dopad na trh s kancelářskými budovami. Firmy, které byly donuceny narychlo nastavit pro zaměstnance možnost práce z domova, se už určitě zamýšlely nad vhodným modelem do budoucna.

Nejpravděpodobnější hybridní model povede k nižší potřebě celkových prostor. Na druhou stranu pandemie firmy také přivedla k redefinici náboru, jelikož zjistily, že mohou nabírat odkudkoliv.

Jistý posun v digitalizaci a automatizaci je vidět i v jiných sektorech a částečně i ve státní správě. Těchto příležitostí využívá především místní startupová scéna.

Na druhou stranu pandemie neměla nijak velký dopad do oblasti průmyslových zón a logistických center. MSK se dlouhodobě drží na čelných místech v republice v počtu m2 realizovaných projektů. Projekty typu Contera Park Ostrava D1 či P3 Ostrava Central mají potenciál přivést sem další významné značky (Sportisimo apod.).

I přes specifika roku 2021 se v rámci Moravskoslezského kraje a spolupráce s MSID realizovalo hned několik aktivit a kroků na podporu investičního prostředí v kraji. Jaké nejvýznamnější bys zmínil?

Dlouhodobě se snažíme rozvíjet a zviditelňovat místní investiční prostředí. Mezi nejvýznamnější počiny patří konference Invest MORE, která se loni zaměřila na udržitelný růst. Konkrétně na společenskou zodpovědnost a cirkulární ekonomiku.

Loni jsme také zaznamenali rekordní zájem o komerční nemovitosti, a tak jsme místním i zahraničním firmám připravili cca 50 nabídek na míru.

V rámci našeho projektu Business Services in Ostrava aktivně oslovujeme případné investory ze severských zemí. Minimálně tím Ostravu a MSK dostáváme do širšího povědomí. V podobném duchu se nese i naše dlouhodobá spolupráce s magazínem Positiv, kde postupně představujeme investory z vybraných zemí a také nejvýznamnější sektory v kraji.

Hodně činností bylo zaměřeno na oblast brownfieldů, kde jsme vedle tradičních Brownfield konference, tripu a tématických workshopů aktivně pomáhali obcím s několika projekty. Ať už se jednalo o přípravu dotačních žádostí či studií příležitostí.

Jaké aktivity v MSID v rámci oddělení investic se plánují v roce 2022?

Budeme pokračovat ve všem výše uvedeném a snad nám příznivější pandemická situace dovolí vrátit se i k některým z aktivit, které jsme v posledních dvou letech nemohli realizovat. To se týká především propagace regionu na mezinárodních veletrzích MIPIM v Cannes a Expo Real v Mnichově či propagace regionu a místních firem na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně.

Kromě toho naší energii zaměříme na velké studie proveditelnosti. Jedná se o tak odlišná témata jako realizace TPA (Technologicko podnikatelská akademie) a DIMLab (Digitální, inovační a mediální laboratoř) Slezské Univerzity v bývalé třídírně uhlí v DOV, využití specifické lokality na Karvinsku pro lehký průmysl a nakládání s odpady či rekonverze vybraných brownfieldů na Osoblažsku.

Pracujete na projektu Business Services in Ostrava, který cílí na Finsko a Švédsko. Jaké máme aktuální ohlasy a kam bude směřovat další cílení v roce 2022?

Jak jsem již naznačil, v prvotní fázi se snažíme dostat Ostravu do širšího povědomí. Valná většina potenciálních investorů z oblasti BPO či ICT zvažuje ve většině případů pouze Prahu.

Ač region a ani značka MSID nejsou moc známé, snažíme se vybrané firmy oslovovat napřímo. K tomu jsme si pořídili licenci nástroje postaveného na umělé inteligenci, který nám pomáhá identifikovat růstové firmy z vybraných sektorů v severských zemích.

A překvapivě některé společnosti na to slyší – několika jsme tak mohli představit možnosti zasídlení v Ostravě, některé jsme propojili na místní obchodní partnery či na firmy, kde by mohly realizovat svůj pilotní projekt pro český trh.

Pro rok 2022 plánujeme dokončit Švédsko a ponoříme se do identifikace firem z Norska a Dánska.

V MSID se začíná aktivně pracovat na projektu LIFE COALA, který se týká především adaptace a přijetí široké škály opatření v Moravskoslezském kraji v reakci na změnu klimatu a životního prostředí. Jaké jsou dle tvého názoru nové trendy udržitelného rozvoje? A v čem vidíš potenciál?

Změnu klimatu beru jako fakt. Kvalita životního prostředí, především ovzduší, je v MSK stále velkým tématem. Největší potenciál vidím ve dvou oblastech – začít od sebe a v technologiích. V poslední době jako téma hodně rezonuje cirkulární ekonomika, kdy není vůbec od věci, aby se firmy zamyslely nad tím, jestli nějaký odpad má vznikat a pokud už vznikne, jak jej následně využít.

Začíná být téma udržitelného rozvoje, CSR firem, cirkulární ekonomiky už běžným a častým tématem, nebo by se dále mělo této oblasti věnovat více pozornosti?

Naše konference ukázala, že je zde spousta skvělých iniciativ. Nicméně ani společenská zodpovědnost a ani prvky cirkulární ekonomiky nejsou ve firmách standardem. Pořád je to taková nástavba.

Situace na trhu práce firmy nutí k redefinici benefitů a obrazu firmy jako takové, aby byly pro uchazeče dostatečně atraktivní. A proto si myslím, že čím dál více společností bude aktivní v oblasti společenské odpovědnosti.

Bohužel cirkulární ekonomika je teprve v plenkách a tam bude zapotřebí ještě dlouhodobé osvěty.