Lady Business Moravskoslezského kraje 2020 má své vítězky

9. září 2020

Soutěž Lady Business už pátým rokem oceňuje výjimečné ženy Moravskoslezského kraje. V kategorii Podnikatelka letos uspěla Markéta Ubíková, digitální koučka a lektorka digitálních dovedností, stojící za projektem Smart žena. V kategorii Manažerka neziskovky byla nejlépe ohodnocena Vladimíra Salvetová, ředitelka Společnosti pro ranou péči, pobočka Ostrava, která realizuje službu rané péče pro děti se zrakovým postižením a jejich rodiny. Ocenění si včera (8.9.) převzaly na slavnostním galavečeru ve Vile na Landeku v Ostravě-Petřkovicích.

Do pátého ročníku soutěže, kterou vyhlašuje Moravskoslezský kraj, se přihlásilo celkem 32 žen. Hodnotitelé posuzovali práci a výsledky 19 podnikatelek a 13 manažerek z neziskových organizací, které mají sídlo nebo působí v Moravskoslezském kraji. „Letošní ročník soutěže se nesl v duchu nových podnikatelských příběhů a nezlomné víře pomoct ostatním. Tyto dámy jsou symbolem vytrvalosti, píle a odhodlání, jak svůj nápad překlopit ve fungující podnikání a stabilně růst nebo jak efektivně řídit organizaci a zajistit odpovídající úroveň poskytovaných služeb. Všechny tyto ženy si zaslouží naši pozornost a poděkování,“ řekl k soutěži hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

Vítězka kategorie Podnikatelka Markéta Ubíková o sobě říká, že je digitální koučka a lektorka digitálních dovedností. Prostřednictvím projektu Smart žena pomáhá ženám orientovat se v digitálním a online světě. Učí je, jak pracovat s novými technologiemi. Ukazuje jim, jak tyto technologie pomáhají zvyšovat jejich efektivitu a produktivitu, nebo jak pomocí nich získají lepší pracovní místo či se posunou a zviditelní ve svém podnikání. „Digitální nástroje jsou super, mohou nám hodně pomoct být efektivnější, být více vidět, vydělat více peněz nebo mít větší dopad na komunitu. Je potřeba ale myslet na to, že jsou zde i odvrácené, negativní stránky, které je potřeba vnímat a naučit se s nimi pracovat,“ dodala vítězka kategorie Podnikatelka Markéta Ubíková. Kromě projektu Smart žena se Markéta angažuje i v neziskovém sektoru, kde společně s kolegou nasazují cloudová řešení neziskovým organizacím v kraji.

V těsném závěsu za ní skončila Veronika Socha Kolibová, jednatelka soukromé mateřské školy Veselá opička sídlící ve Štramberku, kde využívají inovativní a alternativní výchovně vzdělávací programy. Třetí místo patří Pavlíně Filipi, generální ředitelce společnosti Lázně Darkov, které se řadí k předním lázeňským a rehabilitačním zařízením v České republice. Tyto lázně jsou jedny z nejstarších jodových lázní v Evropě.

Titul Lady Business v kategorii Manažerka neziskovky získala Vladimíra Salvetová, ředitelka Společnosti pro ranou péči, pobočka Ostrava. Tato organizace se specializuje na poskytování rané péče pro děti se zdravotním postižením. Jejich služby neřeší primárně jen dítě, jeho postižení a překonávání hendikepu, ale zaměřuje se na celý systém kolem dítěte a jeho rodiny, která je postižením také dotčena a vyžaduje kontinuální provázení, instruktáž a poradenství. „Tato práce mi dává veliký smysl. Sama jsem matkou tří dětí a vím, jak je důležité, aby se děti vyvíjely v podnětném prostředí a měly zázemí ve své rodině. To, jak raná péče funguje napomáhá tomu, aby rodiče svoji roli zvládli,“ dodala Lady Business v kategorii Manažerka neziskovky Vladimíra Salvetová.

Druhé místo obsadila Andrea Hájková, zakladatelka spolku ČMELÁČEK. Tento spolek poskytuje pro děti i dospělé s mentálním a kombinovaným postižením a pro jejich rodiny trvalou podporu a pomoc ve formě denního stacionáře a různorodých aktivit klubové činnosti. Snahou zakladatelky, ale i všech pracovníků a dobrovolníků je umožnit jejich klientům žít život co nejvíce podobný životu lidí bez handicapu. Třetí příčka patří Zdeňce Hyvnarové, zakladatelce a aktivní člence OVAHELPu – Centru pomoci onkologickým pacientům. OVAHELP se soustředí na sdílení informací o rakovině mezi pacienty, zdravotníky a veřejností. Organizuje různé přednášky o prevenci, jejich dobrovolníci pečují o nemocné v nemocnicích, jezdí k pacientům domů.

„Vítězky letošního ročníku čeká titul Lady Business Moravskoslezského kraje v příslušné kategorii a také stotisícová výhra, kterou zužitkují nejen pro sebe, ale část věnují i na dobročinné účely. Pro všechny přihlášené dámy jsme ještě před vyhodnocením soutěže přichystali koučovací dopoledne, kde měly možnost se spolu seznámit a vzájemně si nasdílet svůj příběh.“ uvedl Tomáš Kolárik, ředitel pořádající společnosti Moravskoslezské Investice a Development, a.s.

„Jako hodnotitel soutěže mám možnost porovnat, jak se soutěž v průběhu let posunula. Vnímám velký pozitivní posun jak v různorodosti a zaměření podnikatelských aktivit, tak v zavádění nových trendů do podnikání. I manažerky z neziskové oblasti ukázaly, že služby a aktivity, které poskytují pro jednotlivce i společnost, jsou kvalitní a takřka nepostradatelné. Věřím, že všechny dámy budou ve své práci pokračovat i nadále,“ dodal Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje pro regionální rozvoj.

Více o soutěži naleznete na www.ladybusiness.cz