Lady Business Moravskoslezského kraje – soutěž pro manažerky a výjimečné studentky

14. června 2019

Moravskoslezský kraj letos opět ocení ženy z regionu za jejich usilovnou práci a úspěchy. Již počtvrté vyhlašuje soutěž Lady Business Moravskoslezského kraje určenou všem ženám, které svou výjimečností a aktivitami přispívají k rozvoji regionu a tvoří tak jeho lepší budoucnost. 

O organizaci soutěže se stejně jako v předchozích ročnících stará MSID. Jsou vyhlášeny dvě kategorie. Do první z nich se můžou hlásit MANAŽERKY z Moravskoslezského kraje, které působí více než 2 roky na pozici středního a vyššího managementu firmy se sídlem nebo provozovnou v kraji a zároveň vedou tým o 5 a více lidech. Druhá kategorie je letos novinkou, je určena pro talentované STUDENTKY denního studia střední či vysoké školy v Moravskoslezském kraji, které dosáhly výjimečných výsledků ve studiu nebo jsou aktivně zapojené do realizace zajímavého projektu, případně byznysu.

Pro vítězky obou kategorií je připravena finanční odměna ve výši 100.000 korun. Peníze jsou určeny na vzdělávání a osobní image. Zbylou část odměny pak vítězka přidělí na podporu jí vybraného veřejně prospěšného projektu, či znevýhodněné osobě, například na nákup rehabilitačních pomůcek. Vedle toho budou mít všechny soutěžící možnost zúčastnit se vzdělávacího kurzu osobního rozvoje.

„Minulé ročníky soutěže byly velmi úspěšné a podařilo se nám najít a podpořit mnoho žen, které svými aktivitami dělají z Moravskoslezského kraje lepší místo. Věříme, že i letos podpoříme a motivujeme další výjimečné ženy a dívky, které dělají něco, co samy třeba za výjimečné ani nepovažují a jsou tak neprávem opomíjené. Moc dobře si totiž uvědomujeme, že bez výjimečných žen by Moravskoslezský kraj nebyl tam, kde je. Proto je tady soutěž Lady Business, která má ženy v jejich aktivitách podpořit a ukázat jim, že jejich práce má smysl“, řekl Tomáš Kolárik, statutární ředitel MSID.

Přihlašovat se do soutěže je možné až do 22. září 2019. Pokud by sama žena nenašla odvahu k registraci, je možné manažerku či výjimečnou studentku do soutěže nominovat, a to až do 9. září 2019.

Výsledky soutěže budou známy v průběhu října a poté proběhne slavnostní večer, kde budou vyhlášeny.

Více informací o soutěži na www.ladybusiness.cz nebo na Facebooku MSID nebo u Hany Šandové, sandova@msid.cz, 731 653 527.