Letošní poslední setkání vedení kraje a města s podnikateli se uskutečnilo v Odrách

29. listopadu 2017

Město Odry se stalo posledním místem, kde se konalo v tomto roce setkání vedení Moravskoslezského kraje a města Odry s místními podnikateli. Setkání se uskutečnilo 28. listopadu v krásném prostředí Penzionu  Švamlův mlýn.

Na úvod setkání náměstek hejtmana kraje Jan Krkoška představil vizi a projekty Moravskoslezského kraje do roku 2024. Zaměřil se také na technickou infrastrukturu, zlepšení dopravní dostupnosti a proaktivní podporu cestovního ruchu.

Dále vystoupil starosta města Odry Libor Helis, který hovořil zejména o odlivu mladých obyvatel z Oderska. Ti se podle něj stěhují za prací do jiných regionů. Pomoci firmám může dotační podpora ze strany kraje, Agentury pro regionální rozvoj, a.s. či Czechinvestu.

Majitel Vodního mlýnu Wesselsky v Loučkách, poděkoval zástupcům kraje (cestovní ruch) za pomoc při rekonstrukci vodního mlýnu. Uvítal by, kdyby kraj vypsal dotace na dobíjecí stanice pro na elektro kola a na dostavbu již z části realizovaných staveb (původních brownfieldů).

Starosta města uvedl, že v oblasti Oderska fungují firmy, které jsou velkým přínosem pro rozvoj cestovního ruchu. Účastníkem setkání byla i firma  HEIPARK Tošovice, která vybudovala velké centrum, které je v zimě i létě využíváno rodinami s dětmi. Město dále plánuje vybudovat síť rozhleden s prezentací zajímavých míst v Odrách.

Moravskoslezský kraj pomůže v příštím roce financovat projekty v oblasti cestovního ruchu, jedná se např. o vybudování Břidličných štol a rozšíření současné techno trasy. Tyto projekty pomůžou přilákat další turisty do daného regionu, uvedl náměstek hejtmana Jan Krkoška.

Ředitelka Střední odborné školy v Odrách Jaroslava Dokoupilová uvedla, že velký problém vidí v nedostatku dětí a v jejich motivaci studovat učební obory. Jako příklad uvedla spolupráci s firmou Tonak a.s., která potřebovala zavést na škole učební obor „plsťař“. I přes veškerou propagaci tohoto oboru se nakonec nepodařilo tento obor ani jednou otevřít. Škola následně zvolila cestu motivace formou finančních výhod jako např. náborový příspěvek, stravování, pracovní pomůcky, v celkové výši 25.000 korun, následně k tomuto přispěl i kraj a celková výše finanční podpory, kterou žák mohl získat během studia, činila 65.000 korun. Přesto není zájem. Je to jediná škola v ČR, která obor nabízí.