Letošní ročník POHOthonu byl zaměřen na budoucnost dolů Lazy a ČSA na Karvinsku

22. listopadu 2022

Společnost Moravskoslezské Investice a Development, a.s. se letos v rámci transformačního programu POHO 2030 intenzivně zabývá přípravou dvou studií proveditelnosti nového využití areálů bývalých dolu Lazy v Orlové a ČSA v Karviné. Jelikož se jedná o projekty, které zásadně ovlivní následný rozvoj pohornické krajiny, je důležité zapojit do tohoto procesu také dotčené municipality a největší vlastníky okolních pozemků a podniků. A právě z toho důvodu vznikl koncept odborných workshopů a setkání s názvem POHOthon.

V současné době není Karvinsko jediným územím, které se zabývá útlumem těžby uhlí. Otázkou, co bude dále a jak těžbou zasažené území co nejlépe transformovat řeší i jiné evropské regiony, a právě z toho důvodu se společnost MSID, a.s. rozhodla zahájit spolupráci také se zahraničními kolegy.

Proto letos v červnu proběhla první část workshopu POHOthon, na kterou dorazili do Moravskoslezského kraje zahraniční experti, aby společně s MSID, a.s. projednali vizi přeměny důlních areálů Lazy a ČSA. Workshopu se zúčastnili zástupci současných vlastníků areálů, tj. státní podnik DIAMO a společnost Veolia Energie ČR, zástupci Moravskoslezského kraje a také zahraniční hosté ze Slovinska, Maďarska a Polska. Účastníci na workshopu diskutovali především o možnostech dalšího využití stávající infrastruktury, možnostech financování, ale také o například o přilákání investorů do daného území.

Na závěr se hosté shodli na klíčových tématech, které by měly být promítnuty v připravovaných studií proveditelnosti. Jednalo se zejména o aplikaci moderní energetiky a modrozelené infrastruktury, efektivní hospodaření s energiemi, synergie s okolními záměry v území, ale také například spolupráce s komunitou a péče o kulturní dědictví.

Následně v listopadu proběhla druhá část workshopu POHOthon, na kterou tentokrát dorazili zástupci měst Karviná a Orlová společně s největšími vlastníky infrastruktury, ploch a areálů v sousedství dolů Lazy a ČSA, jako je Green Gas DPB, OKK Koksovny, PKP Cargo International, AWT Rekultivace a Asental Land. Hlavním tématem setkání bylo nalezení synergie mezi záměry jednotlivých stakeholderů a dohoda na aktivní spolupráci při rozvoji nejen zmíněných důlních areálů, ale i dalších lokalit v pohornické krajině. Výsledkem workshopu byla jednoznačná shoda na zájmu o spolupráci, která by měla pokračovat na pravidelných pracovních setkáních.

Díky diskuzi o hodnotách průmyslovému dědictví došlo po dohodě se státním podnikem DIAMO a Národním památkovým ústavem ke trojrozměrnému zmapování dolu Lazy. Tento interaktivní výstup, který bude brzo představen veřejnosti, pomůže zachovat alespoň v online prostředí autentickou atmosféru areálu dolu a zároveň umožňující nahlédnout i do míst, kde se dosud nemohla podívat ani většina zaměstnanců dolu.