Malé a střední podniky mohou získat dotaci v rámci programu Technologie

7. prosince 2017

V úterý 5. prosince 2017 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu VI. a VII. Výzvu programu Technologie.

Hlavním cílem VI. Výzvy programu Technologie je podporovat zvyšování počtu realizovaných nových podnikatelských záměrů začínajících malých podniků, přispívajících k rozvoji regionů a zvyšování zaměstnanosti. Příjem Žádostí o podporu bude u VI. Výzvy zahájen k datu 11. prosince 2017. Bližší informace o výzvě.

Cílem VII. Výzvy programu Technologie je podpora růstu a posilování konkurenceschopnosti malých a středních podniků prostřednictvím digitální transformace a přispívat tak k rozvoji regionů. Příjem Žádostí o podporu bude u VII. Výzvy zahájen k datu 12. února 2018. Bližší informace o výzvě.