Novinky

POHO 2030

Unikátní transformační program pro území
mezi Havířovem, Karvinou a Orlovou

Invest MORE

Reprezentujeme investiční prostředí
Moravskoslezského kraje

Bronwfieldy

Vraťme brownfieldům znovu život

Ministerstvo životního prostředí podporuje vozidla s alternativním pohonem

Ministerstvo životního prostředí podporuje  vozidla s alternativním pohonem

V rámci výzvy č. 13/2016, která byla vyhlášena v Národním programu Životní prostředí, bylo možno získat příspěvek na zakoupení vozidel s alternativním pohonem. Výzvu vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR. Cílem této výzvy v podoblasti 5.2. Udržitelná městská doprava a mobilita, bylo snížení negativních vlivů dopravy na zdraví obyvatel a životní prostředí, tj. zejména snížení emisí z dopravy a snížení hlukové zátěže, a to prostřednictvím podpory využívání vozidel s alternativním pohonem.

Agentura pro regionální rozvoj, a.s. v rámci této výzvy získala příspěvek na nákup osobního automobilu s pohonem CNG.

Více informací lze nalézt na www.sfzp.cz a www.mzp.cz.

 

Back to Top