MPO vyhlásilo výzvu Smart Parks for the Future

6. srpna 2020

Výstavbu malých podnikatelských parků, rozvoj stávajících průmyslových zón a regeneraci brownfieldů podpoří Ministerstvo průmyslu a obchodu z programu Smart Parks for the Future. Přispěje tak i k naplnění cílů Inovační strategie a souvisejícího materiálu The Country for the Future. Program poběží do roku 2026, žádat o podporu mohou obce a kraje již nyní. 

Výzva je zaměřena na rozvoj stávajících průmyslových zón ve smyslu zkvalitnění infrastruktury (opatření pro průmysl 4.0., ekologická a dopravní opatření), regeneraci lokalit brownfieldů a na přípravu podnikatelských parků s menší rozlohou (v hospodářsky a sociálně ohrožených území dle SRR 21+). Oprávněnými žadateli jsou obce a kraje na území celé ČR. Max. výše dotace je do výše 30-70 % způsobilých nákladů dle velikosti žadatele.

Více informací na webu MPO.