MSID je členem Sdružení pro zahraniční investice (AFI)

26. července 2018

Společnost Moravskoslezské Investice a Development se stala členem Sdružení pro zahraniční investice (AFI). Od této spolupráce si slibujeme větší propagaci Moravskoslezského kraje mimo náš region, podporu při atrakci nových investic, získání nových kontaktů nebo třeba účast na zahraničních misích. Členové AFI jsou špičky z řad developerů, poradenských společností, realitní agentur, advokátních kanceláří atd.

Sdružení pro zahraniční investice je nevládní nezisková organizace fungující od roku 1996. Jejím cílem je zejména podpora přímých zahraničních investic, rozvoj českého podnikatelského prostředí, export investic a investičních služeb a podpora spolupráce mezi firmami a výzkumnou sférou. Mimo to AFI úzce spolupracuje s agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest, Ministerstvem průmyslu a obchodu a dalšími veřejnými i soukromými institucemi. Více o AFI naleznete zde.