MSID představila své projekty na Patriotech MSK

9. dubna 2019

Setkání Patriotů MSK je známou networkingovou i společenskou akcí v Moravskoslezském kraji. Krajská společnost Moravskoslezské Investice a Development, a.s. (MSID) s Patrioty MSK spolupracuje již přes rok. Setkání, které se konalo ve čtvrtek 4. dubna 2019 v Domě kultury v Ostravě – Zábřehu, bylo poprvé celodenní. Prezentujícím se tak dostalo většího prostoru na propagaci i samotné navazování kontaktů. MSID zde poprvé prezentovala své projekty veřejnosti formou interaktivní stánkové expozice.

Hlavním projektem expozice bylo představení výsledků koncepce Pohornické krajiny Karvinska, tedy území mezi Karvinou, Orlovu a Havířovem, širší veřejnosti. Toto území bylo v průběhu minulých třech století zásadně ovlivněno těžbou černého uhlí a v současnosti vyvstává zásadní otázka nalezení nového smysluplného funkčního a prostorového uspořádání krajiny.  MSID na koncepci pracovala přes rok, výsledkem je 19 dílčích analýz, desítky zapojených expertů a proběhnutých jednání. V současné době probíhá sběr připomínek od stakeholderů a jejich zapracovávání. Konečný výstup bude k dispozici v létě 2019.

Návštěvníci stánku nebyli jenom pasivními posluchači výkladu o projektu. Mohli se aktivně zapojit a na magnetické mapě karvinské oblasti různě „přilepovat“ obrázky s návrhy možných mini projektů, které už ve světě existují. Z těchto návrhů pak bylo možné vypozorovat, o co lidé mají největší zájem. Zároveň se nám podařilo vzbudit zájem o tuto oblast a započítživé diskuze o možnosti dalšího využití.

Kromě zmíněného projektu Pohornické krajiny Karvinska se návštěvníci stánku mohli dozvědět informace o dalších činnostech společnosti. Mezi nimi například o tom, jak MSID pracuje s brownfieldy, jaké veletrhy a další akce na podporu investičního prostředí pro Moravskoslezský kraj organizuje nebo co všechno se dostane investorovi, který MSID kontaktuje se zájmem o investici.

„Je to přesně rok od transformace a rebrandingu, kdy z bývalé Agentury pro regionální rozvoj, a.s. vznikla společnost Moravskoslezské Investice a Development, a.s.. Situace spojená se změnami se již ustálila a nyní je na čase ukázat, co můžeme jako stabilní partner podporující investice a development v Moravskoslezském kraji nabídnout. Setkání Patriotů MSK k tomu bylo výbornou příležitostí“, řekl Tomáš Kolárik, statutární ředitel MSID.

„Na první pohled se může zdát, že tyto prezentační akce nejsou pro organizace našeho charakteru důležité, ale opak je pravdou. Uvědomujeme si potřebu navazovat kontakty, informovat veřejnost o našich aktivitách a poskytnout jim špičkový servis a služby v případě potřeby. Na druhé straně nám akce umožnila představit veřejnosti, co děláme, zjišťovat jejich zpětnou vazbu. Udržuje nás to v kontaktu s  realitou, kdy máme možnost dozvědět se, jestli to, co děláme, má smysl a samozřejmě také získat návrhy na případná zlepšení. Příštího setkání se určitě opět rádi zúčastníme.“ dodal statutární ředitel Kolárik.