“Náš region si získává novou identitu, jsem rád, že u toho můžu být,” říká nový předseda představenstva MSID, a.s. Václav Palička

28. listopadu 2022

Společnost Moravskoslezské Investice a Development, a.s. má nového předsedu představenstva. Od 1.6. se jím stal Václav Palička. Přes 19 let pracoval na magistrátu města Ostrava jako vedoucí odboru strategického rozvoje. Za svou kariéru se setkal s mnoha významnými projekty souvisejícími právě s rozvojem, investicemi a developmentem. V krátkém rozhovoru nám prozradil něco o své dosavadní kariéře, ale také o jeho plánech a vizích pro region. 

Přes 19 let jsi pracoval na magistrátu města Ostrava jako vedoucí odboru strategického rozvoje, máš tedy dlouholeté zkušenosti s rozvojem, investicemi a strategiemi. S jakými největšími nebo nejvýznamnějšími projekty ses v souvislosti s Ostravou setkal?  

Ostrava je a vždy byla mojí srdcovkou. Je to pro mne místo, kde jsem se narodil, a kterému jsem chtěl hodně dát. Odbor strategického rozvoje jsem vnímal jako velkou výzvu. Za tu dobu na magistrátu se podařila hromada věcí, je to hodně vzpomínek, a nemalá porce úsilí. Původně to byl odbor s 12 lidmi, na konci nás bylo 45. V letech 2007 až 2013 jsme připravovali zejména velké infrastrukturní projekty, které byly pro město s 17 % nezaměstnaností velmi zásadní. Bylo potřeba úbytek pracovních míst v těžkém průmyslu rychle sanovat novou nabídkou zaměstnání. Investoři ale neměli v Ostravu žádnou důvěru. Bylo potřeba rychle připravit nové průmyslové zóny, lokality, které dnes soustřeďují nová centra podnikání ve městě, připravovali jsme projekty ve spolupráci s Dolní oblastí Vítkovic – Prodloužená ulice Ruská, revitalizace řeky Ostravice, nové pavilony v ZOO, Trojhalí, projekty zelených výsadeb apod. Celkově v té době se připravily projekty za 12 mld Kč, kdy dotace z externích zdrojů činila 10 mld. Nemalé prostředky však přinesli i soukromí investoři, kteří v té době začali Ostravu teprve objevovat. Postupně se nezaměstnanost začínala snižovat a my se zaměřili novým směrem – od kvantity směrem ke kvalitě. Všechny projekty se posuzovali o to pečlivěji, předcházela jim diskuze a bylo to období velkého zapojení veřejnosti do správy města, především prostřednictvím nového strategického plánu fajnOVA, který vzbudil velkou diskuzi. Začali jsme se snažit o využívání architektonických soutěží, zahájili přípravu ploch v centrální části města (Nové Lauby, Jatka apod.), a soustředili se od veřejných peněz směrem k těm privátním. Obrovskou radost mám z toho, že se podařilo připravit plochu v Hrušově, kde dlouho hrozilo, že zůstane jen brownfieldem, a taky, že se podařilo vybudovat v Mošnově železniční terminál a získat zde celosvětového hráče na poli logistiky. V posledních letech jsem ještě zakládal společnost fajnaDílna, která velmi povzbudila řemesla ve městě, a především pak společnost MAPPA – městský ateliér prostorového plánování a architektury. Obě mají svou jasně danou roli a fungují, jak bylo zamýšleno a v mnohém i lépe. 

A jak třeba celkově vnímáš posun a rozvoj nejen Ostravy, ale i celého regionu? 

Moravskoslezský kraj má za sebou poměrně silnou minulost, která ho na dlouhá léta definovala, ale která se už více a více stává vzdálenější.  Aktuálně náš region získává svou novou identitu v podobě inovativního, chytrého a technologicky vyspělého kraj, který využívá moderní ekologické technologie, a jsem rád, že u toho můžu být. V posledních letech se mu dobře daří “odprostit” od nálepky černého a uhelného regionu. Kde jinde, než v našem kraji naleznete tolik příležitostí. Naši obyvatelé se rozhodně nebojí a pokud mají v projektu své srdce, jdou do nich po hlavě. V kraji se tak připravují další transformační projekty. Projekt Černé Kostky – nová vědecká knihovna, nová koncertní hala z pera Stevana Holla, projekty univerzit LERCO a REFRESH nebo i klimatický zaměřený projekt LIFE přinesou kraji další impulsy pro jeho rozvoj a jsem strašně rád, že u toho všeho mohu být.   

V červnu tohoto roku si přijal novou výzvu. Stal ses předsedou představenstva společnosti MSID. Jak jsi tuto organizaci z pohledu magistrátu vnímal a jaké byly tvé první dojmy ve firmě?  

Organizaci jsem vždy vnímal jako Agenturu pro regionální rozvoj, znal jsem se vždy s jejími řediteli, byli jsme v kontaktu. Nicméně musím přiznat, že zejména poslední dobou jsem vždy přemýšlel, co je její rolí. Trochu jsem měl pocit, že se hledá. Když jsem nastoupil teď a vnímám ty věci zevnitř, mám pocit, že tomu tak v některých oblastech skutečně bylo. To, co mohu slíbit, je jen to samé, na co jsem byl vždycky zvyklý. Budu se snažit o to, aby rozvoj kraje uchopila co nejlépe a pomohla všem dalším aktérům na tomto poli – kraji, městům, ale i soukromým investorům. Přeci jen máme všichni jeden společný cíl, a tím je rozvoj našeho regionu.  

Je za tebou první významná mise s Moravskoslezským krajem a MSID, a to mezinárodní investiční veletrh EXPO Real. Jak vše probíhalo a jsi spokojený s letošním ročníkem?   

Musím říct, že jsem byl velmi mile překvapen zájmem investorů investovat i mimo Ostravu. Zaujal je velmi příběh pohornické krajiny a chtějí být jeho součástí. Ale nejen tohoto území, ale i celého kraje. Naší devízou jsou pořád technicky šikovní a pracovití lidé. Bývalé výrobní nebo těžební areály zase poskytují výhodu například v kapacitě sítí, které mnohdy byly velmi naddimenzované. Většina areálu je navíc napojena systémem nákladní železniční dopravy aj. Zkrátka máme co nabídnout, jen je potřeba, aby to všichni vnímali jako prioritu rozvoje.  

Máš před sebou mnoho práce a výzev s rozsáhlým týmem MSID, prozradíš nám některé plány? 

To trochu souvisí s tím přecházejícím bodem. Je potřeba zapracovat na nabídce. MSID evidoval Brownfieldy, ale jen málo jich bylo revitalizováno. Ve městech chybí odborný personál, který by uměl připravit zajímavé příležitosti pro soukromý sektor v podobě ucelené smysluplné nabídky. Mým cílem je vybudovat tým lidí, kteří budou mít potřebné know-how a především motivaci náš kraj dále rozvíjet.