Nové záměry, vize i stávající projekty představily krajské agentury na dalším ročníku konference pro starosty

3. listopadu 2022

17. ročník konference pro starosty měst a obcí se letos nesl v novém duchu a byl věnován prezentaci krajských rozvojových agentur. Ty mohou obcím, ale i ostatním subjektům v Moravskoslezském kraji pomoci například v oblasti územního rozvoje, cestovního ruchu nebo energetiky.

Konferenci tradičně zahájil hejtman Ivo Vondrák s představením transformace regionu a jeho vizemi do budoucna. Na něj pak navázal náměstek Jan Krkoška s aktuálními možnostmi krajské podpory v oblasti regionální rozvoje a cestovního ruchu. Pomyslný úvod uzavřel náměstek Jakub Unucka se strategickým projektem kraje, a to vznikajícím novým Centrem veřejných energetiků, které bezplatně poskytuje poradenství a konzultace v oblasti energetiky a čisté mobility pro města a obce.

Po úvodu se na konferenci představilo celkem pět krajských agentur, které nabízí pomoc nejen obcím, ale také firmám a ostatním subjektům v Moravskoslezském kraji, a to v několika různých sférách. A my vám představujeme krátké shrnutí toho nejpodstatnějšího.

Ohledně přípravy investic a rozvoje území, ale také dotačního poradenství na brownfieldy či pomoc s adaptací na klimatické změny se starostové i ostatní subjekty v kraji mohou obracet na společnost Moravskoslezské Investice a Development (MSID). MSID dokáže subjektům v kraji pomoci s realizací rozvojových projektů a zároveň nabízí i možnost propojení s investory.

Pomoc při budování zázemí pro inovace a start-upy nejen ve městech, ale i menších obcích našeho kraje nabízí starostům společnost Moravskoslezské inovační centrum (MSIC). MSIC je primárně zaměřená právě na podporu rozvoje a řízení firem, jejich digitalizaci a automatizaci, ale také ekologickou transformaci.

Na konferenci nechyběly ani informace k velmi aktuálnímu tématu ohledně úspory energií. A právě služby spočívající především v poradenství v této oblasti, jako je např. využití obnovitelných zdrojů energie a energetický management zastřešuje Moravskoslezského energetického centra (MEC). V rámci konzultací nabízí MEC informace o inovacích v energetice nebo možnosti financování energetických projektů.

V souvislosti s podporou vzdělávání a zaměstnanosti v našem regionu se mohou starostové obracen na Moravskoslezský pakt zaměstnanosti.  MSPakt se soustředí především na kariérové poradenství, vzájemnou spolupráci škol a firem, ale také sběr dat a analytickou činnost v oblasti zaměstnanosti v kraji.

Prezentační část zakončila společnost Moravian-Silesian Tourism, zaměřená na podporu cestovního ruchu, ale také na koordinaci destinačního managementu a produkty cestovního ruchu jako jsou například projekty Pojez a Technotrasa. Fungují také jako filmová kancelář a napomáhají propagovat lokality z kraje na televizních obrazovkách. Navíc nabízí MS Tourism  starostům pomoc také s budováním cyklostezek, pro které mají svého cyklokoordinátora.

Na závěr měli starostové možnost konzultovat společně s agenturami své projekty či plány a domluvit si vzájemnou spolupráci.

 

Prezentace jednotlivých agentur ke stažení:

 

Prezentace MSK.pdf

Prezentace MSID.pdf

Prezentace MSIC.pdf

Prezentace MEC.pdf

Prezentace MS PAKT.pdf

Prezentace MS TOURISM.pdf