Obce mohou požádat o finanční prostředky v krajském dotačním programu obnovy a rozvoje venkova

30. ledna 2017

Krajský úřad Moravskoslezského kraje zahájil dne 24.1.2017 příjem žádostí do dotačního programu určeného na obnovu a rozvoj venkova MSK.  Požádat o finanční prostředky například na obnovu komunikací či rekonstrukci školy  nebo na činnost projektových manažerů a poradců v mikroregionech mohou obce a svazky obcí do 3.2.2017.

V dotačním titulu 1 mohou požádat obce do 3.000 obyvatel o prostředky na investiční akce:

  • Stavební obnova (rekonstrukce, modernizace) a výstavba vybraných prvků venkovské zástavby, infrastruktury a občanské vybavenosti (radnice, školy, tělovýchovná zařízení, kulturní a spolková zařízení, zdravotnická zařízení, zařízení sociální péče, hasičské zbrojnice, veřejná prostranství, atd.)
  • Rekonstrukce a výstavba místních komunikací, účelových komunikací, pro vodu propustných komunikací, včetně doprovodné silniční vegetace (komunikace, propustky, mostky, lávky pro chodce nebo cyklisty, příkopy, čekárny na zastávkách hromadné dopravy, chodníky, parkoviště).

Svazky obcí pak v dotačním titulu 2 mohou získat prostředky na podporu činnosti projektových manažerů a poradců v mikroregionech, kteří zajišťují aktivity zaměřené na vzdělávání a poradenství v oblasti rozvoje venkova a obnovy vesnice, přesahující možnosti i potřeby obce, zpravidla regionálního významu.

Více informací naleznete na webových stránkách Moravskoslezského kraje.