Odborníci budou řešit budoucnost v oblasti brownfields

8. února 2018

V rámci projektu LUMAT připravila ARR ve spolupráci s IURS na 2. 3. 2018 workshop, na kterém se sejdou odborníci z řad pověřených institucí, aby společně navrhli efektivní nastavení implementačních struktur připravovaného Akčního plánu regenerace brownfields v Moravskoslezském kraji.  Workshop bude zahájen exkurzí do bývalého dolu Jeremenko v Ostravě-Vítkovicích, který dnes slouží jako vodní jáma pro čerpání důlních vod. Cílem workshopu je přiřadit k navrhovaným akcím zodpovědnou instituci, která bude naplňovat cíle akčního plánu.

Pozvánka.