Oficiálně jsme představili projekt LIFE COALA na úvodní konferenci s názvem Cesta ke klimaticky odolnému kraji.

1. prosince 2022

V souvislosti s transformací celého regionu stojí náš kraj hned před několika výzvami. A jednou z nich je i nový regionální projekt LIFECOALA, který má jasný cíl. Během deseti let nastartovat v Moravskoslezském kraji proces adaptace a posílit jeho odolnost vůči klimatické změně. Díky projektu vzniknou například speciální poradenské centra a bude podpořeno několik klimatických projektů měst a obcí zaměřených na různá adaptační opatření. Více najdete na www.lifecoala.cz

Na úvodní konferenci byl představen jak samotný projekt, tak i spousta příkladů dobré praxe nejen z našeho kraje, ale i sousedního Polska. A nechyběly samozřejmě ani skvělé přednášky a diskuze.

Děkujeme všem za účast a speciálně řečníkům za jejich skvělé přednášky a těšíme se na další setkání!

A jako bonus jsme společně s Moravskoslezským krajem, Institutem 2050 a STEM představili výsledky rozsáhlého průzkumu veřejného mínění s názvem Česká (ne)transformace: Zaostřeno na Moravskoslezký kraj.

Celý výstup najdete na: https://bit.ly/pruzkumLIFE