Online webinář Příležitosti pro rozvoj obcí z evropských fondů v období 21+

2. prosince 2020

Moravskoslezský kraj připravil pro obce z regionu zdarma online webinář pro obce k tématu příležitostí evropských fondů v novém programovém období, který se uskuteční ve středu 9. prosince 2020.

 

Na webináři se dozvíte aktuální informace k nastavení Integrovaného regionálního operačního programu přímo od zástupců řídícího orgánu IROP. Dále jsou pro vás připraveny novinky k programům spadajícím do gesce Ministerstva životního prostředí. V neposlední řadě bude věnován také prostor pro aktuality ze strany Moravskoslezského kraje. Dozvíte se, co se chystá v rámci nového Operačního programu Spravedlivá transformace.

 

Program webináře:

  • Zahájení
  • Úvodní slovo náměstka hejtmana Jana Krkošky
  • Příležitosti pro obce v novém programovém období 2021-2027
  • Aktuální informace k Integrovanému regionálnímu operačnímu programu – Zdeněk Semorád, náměstek ministryně, sekce Evropských a národních programů, MMR
  • Aktuální informace k Operačnímu programu životní prostředí – Jan Hlaváček, ministerský rada, sekce Řízení fondů EU, MŽP
  • Jak se Moravskoslezský kraj připravuje na nové příležitosti? –  Zdeněk Karásek, zmocněnec hejtmana kraje pro program Restart a uhelnou platformu
  • Diskuze
  • Závěr

 

Webinář se uskuteční ve středu 9. prosince 2020 v čase 13:00 – 15:00 hodin prostřednictvím platformy MS Teams.

Na seminář se prosím přihlaste přes registrační formulář nejpozději do pátku 4. 12. 2020.

Email s odkazem na konferenční místnost pro připojení k webináři vám bude zaslána v dostatečném předstihu před konáním webináře na vámi zaregistrovanou emailovou adresu.