Pilotní ověření Edukační zážitkové hry zahájeno

31. srpna 2017

V projektu Smart Akcelerátor, který realizuje ARR, byly v rámci aktivity „pilotní ověřování inovačních nástrojů“ zahájeny práce na zakázce Edukační zážitková hra zaměřená na matematiku a další přírodovědné předměty a zpracování manuálu pro využití matematických Edularpů na základních školách. Nástroj nazývaný EDULARP napomůže řešit problematiku nezájmu žáků/studentů o studium technických oborů, primárně související s kladným vztahem k matematice, fyzice, chemii a dalším přírodovědným předmětům. Tento nezájem je identifikován již u dětí na základních školách a je jedním z důvodů nedostatku technicky vzdělané pracovní síly. Cílem zakázky, kterou bude realizovat EduLudus, z. s., je navrhnout zážitkovou hru zaměřenou na matematiku a další přírodovědné předměty a pilotně ji ověřit na pěti ZŠ v kraji. Výstupem bude manuál, který bude přístupný pro všechny základní školy a jiné vzdělávací subjekty.