Podnikatelské a kulturní příležitosti mají v brownfieldech potenciál se rozvíjet. Nejen to si odnesli účastníci z konference a prohlídek nemovitostní.

20. října 2021

Budovy, které chátrají a nejsou využívány, většinou končí demolicí nebo samotným rozpadem a lidé v nich nevidí potenciál.  V Moravskoslezském kraji se s brownfieldy pracuje intenzivně a hledají se potenciály pro oživení těchto budov. Touto tématikou se zabývá krajská společnost Moravskoslezské Investice a Development. Úkolem firmy je pomáhat obcím s brownfieldy a ukazovat dobré příklady z praxe oživení budov, například pomocí pořádání odborných akcí a konferencí.

Ve čtvrtek 14. září právě proběhl již 14. ročník konference Brownfieldy jako příležitost. Akce se uskutečnila v Ostravě pro firmy, obce a odbornou veřejnost, kteří mají bohaté zkušenosti s touto problematikou nebo právě hledají inspiraci a kontakty pro práci a rozvoj s brownfieldy.

V prvním bloku konference byly představeny informace o brownfieldech v Moravskoslezském kraji, pokroky a novinky z transformačního programu POHO2030. Dále zazněly od pana starosty příklady regenerace dvou brownfieldů v obci Oldřišov. Závěr prvního bloku patřil vítězným závěrečným pracím studentů v oblasti regionálního rozvoje a zhodnocení dvacetileté práce Institutu pro udržitelný rozvoj sídel v oblasti brownfieldů.

Druhý blok patřil dvěma z největších brownfieldů v Ostravě. Byla představena regenerace Aglomerace v Ostravě – Vítkovicích, kterou postupně realizuje společnost P3 Logistic Parks. Na ni navázala společnost CONTERA, jež stojí za využitím sociálního brownfieldu v Ostravě – Hrušově, ale i mnoha dalších.

Konferenci zakončilo představení aktuálních dotačních možností na brownfieldy a inspirativní prezentace regenerace Gerlichovy textilní továrny v Odrách.

Následující den si účastníci prohlédli brownfieldy přímo v terénu. Prvním navštíveným byl rozestavěný kravín, který stojí teprve na začátku své regenerace. V budoucnu jej nahradí záchranná stanice pro psy. Druhou navštívenou lokalitou byl bývalý výletní Areál skalních sklepů, který město částečně opravilo a využívá jej pro kulturní akce. Poté následovala prohlídka Flascharova dolu, ve kterém se těžila břidlice.

Další lokalitou bylo bývalé městské vězení, tedy Katovna, kterou zachránili bratři Emil a Zdenek Mateiciucovi. V současnosti zde působí muzejní spolek, ale konají se zde také např. veřejné besedy s občany. Poslední navštívenou lokalitou byla Gerlichova textilní továrna, za jejíž záchranou stojí také bratři Mateiciucovi. Veškeré opravy objektu od počátku směřovali k tomu, aby zachovali vše, co bylo původní. V roce 2018 pak bratři podali návrh na památkovou ochranu továrny, který prošel, a tak je dnes z objektu kulturní památka. V současnosti je celý areál využívám firmou MATEICIUC a.s.

„Velmi mě těší, že se problematika brownfieldů v Moravskoslezském kraji intenzivně řeší a my za firmu MSID můžeme být nápomocní v jejich rozvoji. Díky tomuto je v kraji několik oživených brownfieldů. Jsem moc ráda, že jsme si letos na konferenci opět ukázali dobré příklady z praxe a potvrdili potenciál a příležitost brownfieldů,“ řekla specialistka pro brownfieldy Ing. Lenka Zdařilová z MSID.

Pro ty, kteří se nemohli akce zúčastnit, nebo jim něco na konferenci uniklo, jsou prezentace k dispozici ZDE.