Podniky a klastry mohou žádat o finance na zpracování projektové dokumentace či inovativního podnikatelského záměru

14. června 2017

Od 3.7.2017 do 14.7.2017 mají možnost mikropodniky, malé a střední podniky či klastry žádat o dotaci na přípravu a vypracování dokumentace svého projektového záměru.

Finance mohou tyto subjekty získat v rámci programu Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2017, který se zaměřuje na podporu ve 2 oblastech:

 1. podpora přípravy a vypracování dokumentace projektového záměru (dále „DT 1“) a
 2. podpora podniků při vývoji inovativního podnikatelského záměru v jejich rané fázi „DT 2“).

Oprávněnými příjemci mohou být malé a střední podniky a klastry (DT 1) a mikropodniky (DT 2).

V rámci DT 1 je cílem podpora přípravy a vypracování dokumentace projektového záměru, který firma plánuje předložit jako žádost o evropské či české zdroje v rámci:

 • Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (program Aplikace,  program Partnerství znalostního transferu, program Spolupráce 
 • programu TRIO Ministerstva průmyslu a obchodu ČR,
 • programů Technologické agentury ČR,
 • výzvy programu Eureka,
 • výzvy programu Horizont 2020.

U DT 2 je pak cílem podpořit nadějné začínající firmy v jejich rané fázi a podnikatel může díky uhradit:

 • vývoj prototypu inovativního výrobku/procesu/služby vč. nákladů na testování, design a certifikaci (min. 50 % poskytnuté dotace musí být vynaloženo na tuto položku),
 • náklady na marketing, marketingovou strategii, studii či analýzu,
 • náklady na konzultace, mentoring, koučink výhradně souvisejících s rozvojem projektu,
 • náklady na odbornou literaturu a publikace,
 • náklady spojené s účastí na konferencích, výstavách a soutěžích souvisejících se získávání nových kontaktů či klientů v pozici účastníka, ale i vystavujícího.

Žadatelé mohou získat dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši max. 250.000 Kč (DT 1) a max. 300.000 Kč (DT 2).

Příjem žádostí je spuštěn v období od 3. 7. 2017 do 14. 7. 2017.

Bližší informace o podmínkách programu naleznete na webových stránkách Moravskoslezského kraje.