Podniky se mohou přihlásit do třetí veřejné soutěže v programu TRIO pro oblast klíčových technologií

23. května 2017

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 15. května 2017 veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích v programu TRIO.

TRIO je programem na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje se zaměřením na rozvoj potenciálu České republiky v oblasti klíčových technologií (KETs) jako jsou fotonika, mikroelektronika a nanoelektronika, nanotechnologie, průmyslové biotechnologie, pokročilé materiály a pokročilé výrobní technologie.

Uchazeči o podporu mohou být podniky (právnické i fyzické osoby), které řeší projekt v účinné spolupráci s alespoň jednou výzkumnou organizací. Dalšími účastníky projektu mohou být podniky a výzkumné organizace. Pro rok 2018 je na podporu schválených projektů alokováno cca 340 mil. Kč.

U projektů, které budou podpořeny v třetí veřejné soutěži v programu TRIO, se předpokládá:

  • zahájení řešení v období od 1. 1. 2018 do 30. 4. 2018,
  • ukončení řešení nejpozději do 31. 12. 2021,
  • doba trvání řešení projektu maximálně 48 měsíců.

Návrhy projektů lze podávat ve lhůtě od 16. 5. 2017 do 14. 7. 2017 do 12:00 hod.

Podrobnosti k podmínkám veřejné soutěže jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a souvisejících dokumentech, které jsou dostupné na webu MPO.

Kontaktní osoba poskytovatele: Ing. Eva Kořínková, korinkova@mpo.cz , tel. +420 224 85 26 21.