Pomáháme obcím s dotacemi na brownfieldy

5. prosince 2018

Obce se konečně dočkaly otevření dlouho očekávaného dotačního programu v gesci Ministerstva pro místní rozvoj na Podporu revitalizace brownfieldů pro nepodnikatelské využití. Jednou z podmínek je registrace v Národní databázi brownfieldů Czechinvestu, s čímž obcím rádi pomůžeme. Obce mají čas na předložení svých projektových žádostí do konce května 2019.

Toto však není jediný dotační nástroj, který se v současnosti obcím nabízí. Vzniklo hned několik nových dotačních titulů. Pro lepší orientaci jsme zaktualizovali Brožuru dotačních příležitostí na regeneraci brownfields pro veřejný sektor s přehlednými informacemi ke všem dotačním titulům.

Kromě již zmiňovaného programu mohou menší obce čerpat na rekonstrukce veřejných budov, budov dopravní infrastruktury, tělocvičny a sportoviště, obnovu koupališť a dalších míst pasivního i aktivního odpočinku. Pro obce do 1 000 obyvatel je navíc připraven program zajišťující dostupnost služeb, kdy na místě brownfieldu může vzniknout menší prodejna nebo lékařské středisko.

Vyhlášen je také příjem žádostí do úspěšného programu Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách. Také Moravskoslezský kraj se rozhodl podpořit znevýhodněné oblasti Osoblažska a Vítkovska dotačním titulem, jehož vyhlášení mohou obce očekávat v prvním kvartálu roku 2019.