Prezentovali jsme projekt POHO2030 v Bruselu

18. října 2019

Zástupci MS kraje a společnosti MSID, a.s.  se v Bruselu  účastnili 6. setkání pracovní skupiny Uhelné platformy. V rámci workshopů jsme prezentovali projekt POHO2030 a navazující integrovaný projekt LIFE, který má pomoci s přeměnou pohornické kraji v souladu s principy adaptace na klimatickou změnu.  Samotná pracovní skupina Uhelná platforma má řešit transformaci uhelných regionů a slouží zároveň jako platforma pomáhající hledat dobrou praxi napříč Evropou a pro spolupráci vhodných odborníků. Na jejich jednáních se mimo regionálních zástupců účastnili také zástupci Světové banky či DG REGIO.