Proběhl 14. ročník Konference pro starosty měst a obcí

16. května 2019

Společnost MSID ve spolupráci s Moravskoslezským krajem uspořádala již 14. ročník „Konference pro starosty měst a obcí“. Řečníci představili zástupcům obcí strategické záměry rozvoje Moravskoslezského kraje do roku 2030. Konference oproti minulým ročníkům měla nový koncept. Kromě klasických prezentací proběhly v rámci konference dvě panelové diskuse.  Během prvního panelu se hovořilo o tom, jaké strategické projekty chystá Moravskoslezský kraj, jaké jsou evropské priority pro budoucí programové období a  jak mohou přispět obce, MAS k naplňování strategických priorit kraje.  Jedním ze strategických cílů je Chytřejší kraj, proto se konference v rámci druhého panelového bloku věnovala problematice možností energetických úspor v obcích.

Prezentace a fotogalerie z konference.