Program Delta nabízí podporu spolupráce s Německem

27. února 2017

Program DELTA je zaměřen na podporu spolupráce v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji prostřednictvím společných projektů podniků a výzkumných organizaci s významnými zahraničními technologickými a inovačními agenturami.  Vyhlášení 4. veřejné soutěže pro program DELTA proběhne dne 28.2.2017 a bude zaměřené na spolupráci s Německem. Tematicky lze žádat o podporu na projekty v oblasti Průmyslu 4.0, konkrétně by projekty měly být zaměřeny zejména na tato témata:

 • Software engineering,
 • Digitalization and software intesive embdded systems,
 • IT-applications in production,
 • Virtual technologies,
 • Process and system simulation and control,
 • Knowledge management,
 • Usability,
 • Software reliability, quality and safety,
 • Data engineering and data driven systems,
 • Parallelization and distibuted systems,
 • Cooperative robotics,
 • System integration.

Více informací na stránkách Technologické agentury ČR.