Program POHO2030 přestává být jenom na papíru

20. listopadu 2019

Na prvním pracovním jednání se dnes v prostorách Vily Na Landeku v Ostravě-Pětřkovicích sešli zástupci 36 klíčových aktérů, kteří se chtějí podílet na přeměně a rozvoji pohornické krajiny Karvinska.

Na „kick off meeting“ tak nechyběli nejen představitelé Moravskoslezského kraje, společnosti OKD, Asental Land, DIAMO, Lesy ČR a dalších firem, ale také vysokých škol, zájmových sdružení, regionálních institucí a municipalit, kteří v červenci podepsali Memorandum o spolupráci a rozvoji tohoto území. Cíl? Realizovat vize programu POHO2030.

 

„Rokem 2020 se pozvolna začne naplňovat vize programu POHO2030. Spočívá v tom, že chceme jít směrem trvale udržitelného rozvoje a chceme z území po vzoru řady zahraničních regionů vybudovat tzv. Smart District. Tato oblast má velký potenciál, je ideální pro zavádění pokrokových technologií a inovací. Chceme, aby do roku 2030 byla pohornická krajina územím v pohybu, s novou energií, a to při maximálním využití chytrých řešení. Z Karvinska se tak stane atraktivní lokalita, která zajistí další ekonomický rozvoj regionu, ale také nabídne atraktivní volnočasové aktivity. Bude lákat lidi s vizemi a inspirovat další regiony,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

Zdůraznil, že program POHO2030 je pro Moravskoslezský kraj velice důležitý. „Jde o specifický a ojedinělý program. Nic obdobného se zatím na českém území v tak velkém rozsahu nerealizovalo, proto do něj vkládáme velké naděje a považujeme ho za skutečně prioritní. Rozhodně tedy budeme plánované aktivity podporovat tak, aby se vize z papíru zhmotnily. Je to jedinečná příležitost pro náš regionu,“ dodal hejtman Ivo Vondrák.

Koordinátor programu POHO2030, krajská společnost Moravskoslezské Investice a Development (MSID) na prvním jednání představila masterplan na rok 2020, jehož součástí bude energetická koncepce, dopravní propojenost území, činnosti a statut Platformy nebo možné zapojení do projektu LIFE. Prezentovala vizi, která směřuje k transformaci území na tzv. Smart District po vzoru finské Kalasatamy nebo kanadského Sidewalk Toronto. Kromě specifických marketingových aktivit souvisejících s realizací programu představila i akce pro veřejnost. Cílem je otevřít toto území lidem, umožnit jim tu trávit volný čas a zapojit je do proměny. 

Program POHO2030 stojí tematicky na dvou pilířích. Prvním je krajina, v jejímž centru je člověk a jeho volnočasové využívání, příroda a respekt k biodiverzitě v území. Druhým pilířem je energetika s důrazem na obnovitelné zdroje, inovace, cirkulární ekonomiku apod. Cílem koordinátora je i vytvořit poradní skupinu, složenou odborníků na tematiku, která s rozvojem dotčeného území přímo souvisí, např. urbanismus, architektura, energetika, marketing, inovace atd. Skupina by měla být nositelem nových myšlenek, postupů, nápadů a projektů, ale i ověřených postupů z proběhlých transformací, především ze zahraničí. Měla by pomoci s rozvojem aktivit programu a bude mít mandát se vyjádřit k jednotlivým projektům.

Kromě odborníků je k realizaci programu zapotřebí především podpora a spolupráce subjektů a aktérů v území. Tu si projekt POHO2030 postupně buduje, jak potvrzuje i generální ředitel jednoho ze stakeholders, společnosti OKD, Michal Heřman: „Jsme rádi, že je společnost OKD, a.s. jedním ze signatářů Memoranda a máme možnost podílet se na realizaci programu POHO2030. Naším cílem je podílet se na smysluplné revitalizaci důlních areálu a přispět k celkové transformaci tohoto území.“

——————————————————————————————————-

POHO2030 je zkratkou pro program integrovaného a koncepčního rozvoje pohornické krajiny Karvinska, který má přispět k její úspěšné a udržitelné přeměně. Pohornická krajina zabírá rozsáhlé území o rozloze 60 km2, kde lze nalézt prostor pro všechny – pro člověka v místech uzlových bodů, pro přírodu v místech biokoridorů či významných lokalit a také pro ekonomiku v místech bývalých důlních areálů a na brownfieldech. POHO2030 chce využít tento obrovský potenciál. Opírá se o všechny pilíře udržitelného rozvoje a přidává navíc pilíř čtvrtý, a to nové technologie a přístupy, které pomohou lépe překonat negativa a transformovat definované území i širší region.