Program ZÉTA podpoří spolupráci akademické sféry a firem

23. února 2017

Program ZÉTA je zaměřený na podporu spolupráce akademické sféry a podniků prostřednictvím zapojení studentů magisterských a doktorandských programů vysokých škol a mladých výzkumníků do věku 35 let do výzkumné a vývojové činnosti směřující k využití výsledků v praxi. V letošním roce bude vyhlášena první veřejná soutěž, jejíž vyhlášení se předpokládá 28. 3. 2017.  Zájemci mají možnost se dozvědět více na infomačním semináři dne 2.3.2017 v Brně, na který se lze přihlásit na stránkách Technologické agentury ČR.