Projekt LIFE COALA pomůže Moravskoslezskému kraji s adaptací na změnu klimatu 

27. ledna 2022

V Moravskoslezském kraji se rozjíždí realizace desetiletého projektu s názvem LIFE COALA s  jasným cílem – zvýšit klimatickou odolnost celého regionu. Jedná se o teprve druhý projekt v  rámci České republiky, který uspěl v komunitárním programu LIFE. Hlavním řešitelem projektu je Moravskoslezský kraj spolu s  dalšími 12 partnery včetně krajské společnosti Moravskoslezské investice a development, a.s. (MSID).

Klimatická změna představuje jednu z největších globálních výzev současnosti a týká se každého z nás.  Její negativní dopady jsou aktuálním tématem nejen na národní a nadnárodní úrovni, ale zejména na úrovni regionální a místní.  Bohužel podniky, obce i ostatní subjekty často neví, jak se k této situaci postavit a chybí jim informace, zdroje nebo kapacity k realizaci vhodných a účinných opatření.

Právě proto vznikl projekt LIFE COALA, který městům, obcím i soukromým subjektům v regionu poskytne jak odbornou, tak finanční podporu, díky které bude moci Moravskoslezský kraj společně se všemi aktéry projektu čelit klimatické změně a naplňovat cíle Adaptační strategie MSK. Vedle krajských agentur MSID, MEC, MSIC a Ministerstva životního prostředí spolupracují na projektu LIFE COALA také města Karviná, Havířov a Orlová, Vysoká škola báňská, Nadace Partnerství a státní podnik DIAMO. Mezinárodní přesah projektu dodávají Slezské vojvodství a Główny Instytut Górnictwa z polských Katovic.

Získané prostředky z EU budou použity například na financování návrhů projektů, které pomohou promyšleněji pracovat s územím, snížit teplotu ve městech v letních měsících nebo efektivně využívat dešťovou vodu. Zároveň přispějí také k posílení řad kvalifikovaných odborníků a k realizaci pilotních akcí.

“Pracujeme na vzniku Klimatické aliance, která sdruží uznávané odborníky, ale i zástupce samospráv a soukromých společností tak, aby byl celý proces zvyšování klimatické odolnosti veden nejen v souladu s moderními poznatky, ale také v přímé návaznosti na reálné a aktuální problémy v území. Současně půjdou příkladem i projektoví partneři a na vybraných objektech navrhnou a zrealizují vhodná adaptační či mitigační opatření typu zelené střechy, zastínění či energeticky úsporného řešení nebo představí návrhy optimálního využití pro lokality poznamenané těžbou uhlí,” sdělila Pavla Sokolovská, koordinátorka projektu za MSID.

Součástí náplně projektu jsou i vzdělávací workshopy, konference a odborné semináře, které pomohou zorientovat se v otázkách reakce na změny klimatu. Také vznikající databáze příkladů dobré praxe již uskutečněných konkrétních opatření k adaptaci či mitigaci poslouží jako „návod“ pro realizaci těchto opatření a bude dostupná pro všechny, kteří se budou chtít inspirovat a získat potřebné informace.

V letošním roce se chystá průzkum přístupu obyvatel i organizací ke klimatické změně, zpracování prvních studií zaměřených na zeleň v krajině a ve městech nebo také testovací spuštění informačního systému o adaptaci na klimatickou změnu, který bude zpřístupňovat informace nejen samotným obcím, ale i všem zájemcům o danou problematiku.

Celý anglický název projektu zní IP LIFE for Coal Mining Landscape Adaptation (česky Integrovaný projekt LIFE pro adaptaci pohornické krajiny), a jeho zkrácením vzniklo označení LIFE COALA.