Průzkum pomohl odhalit další potenciálně kontaminovaná území v kraji

5. června 2019

Díky mezinárodnímu projektu LUMAT byl proveden průzkum několika dříve využívaných lokalit v Moravskoslezském kraji, který je identifikoval jako potenciálně kontaminované. Tým MSID, který je do projektu zapojený jako partner, spolu s pracovníky Institutu pro udržitelný rozvoj sídel (IURS) vytipoval celkem 52 lokalit typu brownfields a dalších oblastí dříve využívaných pro průmyslovou činnost. U 20 z nich (viz obrázek) byl pak akreditovanou společností AQD-envitest, s.r.o. proveden hlubší průzkum, který určil míru kontaminace a doporučení pro další analýzy.

Lokality byly doplněny do databáze SEKM (Systém evidence kontaminovaných míst) vedené Ministerstvem životního prostředí, kde jsou evidovány informace o kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných místech i ekologických újmách. 

Výsledky průzkumu jsou shrnuty do tzv. Mapy priorit potenciálně kontaminovaných lokalit, která bude předána zástupcům vybraných odborů Moravskoslezského kraje, jejichž členové jsou součástí krajské pracovní skupiny Brownfieldy a mají na další práci s nevyužívanými objekty v kraji vliv.

Projekt LUMAT běží od roku 2016 a v letošním roce končí. Jeho cílem je eliminovat zábor půdy, a to zejména prostřednictvím lepšího využití brownfieldů. Do projektu jsou vedle MSID a IURS jako jediných zástupců České republiky zapojeni ještě týmy z Polska, Německa, Itálie, Slovinska, Slovenska, a Rakouska. Více informací je k dispozici na webu projektu.