Regenerace brownfieldů v MSK a národní programy podpory MMR pro obce

13. listopadu 2017

Rádi bychom Vás pozvali na seminář k podpoře regenerace brownfieldů v Moravskoslezském kraji, který pořádá Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest spolu s Agenturou pro regionální rozvoj, Krajským úřadem Moravskoslezského kraje a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. 

KDY: 4. 12. 2017, od 10:00-14:00

KDE: Multifunkční sál, Zelená 2824/40A, Ostrava – Moravská Ostrava (v budově Obchodní akademie a Vyšší odborné školy sociální)

Na akci vystoupí zástupci agentury CzechInvest k Programu Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů, budou prezentovat zkušenosti z první výzvy tohoto programu. Návrh Akčního plánu pro regeneraci brownfields v Moravskoslezském kraji (v rámci projektu LUMAT) představí Agentura pro regionální rozvoj. Druhou část semináře pak bude tvořit blok prezentací zástupců Ministerstva pro místní rozvoj, kteří pohovoří k aktuálním programům MMR pro obce – Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách, Podpora obnovy a rozvoje venkova, Bezbariérové obce a Obnova majetku po živelních pohromách.

Účast na semináři je bezplatná, je však nutná předchozí registrace do 27. 11. 2017. 

Přihlásit je možné maximálně 2 osoby za obec.

Pozvánka.

Přihlášení na akci.