Seminář Brownfieldy jako příležitost a rozvoj nejen koridoru Moravská brána

19. září 2017

Agentura pro regionální rozvoj, a.s. a Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava pořádají ve spolupráci s IURS – Institut pro udržitelný rozvoj sídel, z.s. seminář Brownfieldy jako příležitost a rozvoj nejen koridoru Moravská brána, který se bude konat dne 12. října 2017 v Ústavu geoniky AV ČR v Ostravě-Porubě. 

Na semináři bude představen připravovaný Akční plán pro regeneraci brownfields v Moravskoslezském kraji, ke kterému se mohou účastníci kriticky vyjádřit, přinést vlastní náměty, jak v oblasti brownfieldů postupovat na krajské i místní úrovni pro jejich efektivnější využívání a regeneraci. Dále pak seminář přinese zajímavé příklady regenerace brownfieldů a závěrem je pro účastníky zajištěna exkurze do dolu Barbora a na skipovou věž dolu František.

Účast na semináři je bezplatná, je však nutná předchozí registrace do 5. 10. 2017.

Pozvánka a registrace.

Seminář je pořádán za podpory projektu Implementation of Sustainable Land Use in Integrated Environmental Management of Functional Urban Areas – LUMAT – Project index number: CE89 Interreg CENTRAL EUROPE Programme.

Projekt je financován z Operačního programu Interreg CENTRAL EUROPE a z rozpočtu Moravskoslezského kraje.