Seminář „HORIZONT 2020 a nástroje EIC pilot na podporu inovací a inovátorů“

10. ledna 2018

Centrum podpory inovací Vás zve na seminář „HORIZONT 2020 a nástroje EIC pilot na podporu inovací a inovátorů“, který se koná dne 30.1.2018 od 10:00 hodin v Aule VŠB-TUO, místnost NA 3.

Cílem semináře k  rámcovému  programu Horizont 2020 je seznámení se změnami, které souvisí se zahájením činnosti Evropské rady pro inovace (EIC). Pracovní program EIC pilot na léta 2018-2020 v sobě nově koncentroval nástroje na podporu průlomových inovací vytvářejících tržní příležitosti, jako jsou SME Instrument, Fast Track to Innovation či FET Open. Stěžejním tématem bude také příprava nové verze projektové žádosti do SME Instrumentu. Pro účastníky bude jistě přínosné spojení vzdělávací akce s reflexí žadatelů a pohled očima kouče SME Instrumentu. Je připraveno také představení Fast Track to Innovation, na který mohou dosáhnout i velké podniky, či nástroje FET Open, který by mohl zaujmout zejména nadějné vědecké týmy.

Program.

Registrace na akci probíhá do 26. 1. 2018 prostřednictvím http://www.conbri.com/event/eic-pilot a seminář je zdarma.