Setkání firem v Karlově Studánce

26. června 2018

Po Orlové se v krátkém sledu setkali s vrcholnými představiteli kraje také podnikatelé v Karlově Studánce. Po úvodní zdravici paní starostky Chudové vystoupil náměstek hejtmana Jan Krkoška s krajskými plány na podporu podnikání a cestovního ruchu v oblasti Jeseníků a blízkého okolí. Přítomen byl také vedoucí krajského oddělení cestovního ruchu Nazim Afana. V diskuzi s přítomnými podnikateli zastupujícími místní turistickou infrastrukturu se řešila zejména podpora turistiky, posílení dopravního spojení, problém s parkováním v exponovaných dnech a podpora elektrokol.