Setkání odborníků v Ostravici

26. července 2018

Představení nástroje k plánování v území a řešení konfliktů využitelnosti území bylo jedním z témat dalšího z řady seminářů projektu LUMAT

Ve dnech 17. – 18. 7. 2018 se v prostředí horského hotelu v Ostravici sešli zástupci kraje, obcí, firem, škol a výzkumných institucí, aby se seznámili s novými nástroji, které mají napomoci řešitelům v rozhodování při plánování v území. Jedním z těchto nástrojů je aplikace InViTo, vytvořená italskými partnery projektu. Pomocí tohoto nástroje lze nastavováním vah a multikriteriální analýzy volit vhodnou plochu ve vybraném území pro konkrétní projekt. V rámci semináře byli účastníci aktivně zapojováni, diskutovalo se také nad nabídkou ekosystémových služeb na území Ostravské aglomerace (FUA Ostrava) a součástí bylo i terénní cvičení, kterému nezabránilo ani špatné počasí.    

Bližší informace k aplikaci InViTo.