Setkání s firmami v Orlové

21. června 2018

Dne 19. 6. 2018 se regionální firmy opět setkaly s vedením Moravskoslezského kraje. Setkání se tentokráte konalo v Orlové a kromě tamních firem byli přítomni rovněž zástupci firem z Horní Suché a vedení z obou zmíněných měst. Moravskoslezský kraj na setkání reprezentoval hejtman Ivo Vondrák a náměstek hejtmana Jan Krkoška. Ti přítomným představili priority a projekty plánované na letošní rok a také s přesahem do dalších let. Za obec Horní Suchou byl přítomen starosta Jan Lipner a vedení města Orlová zastupovala místostarostka Petra Jenčmionková. Se zástupci obou obcí mohly firmy diskutovat o tom, jak by jim města mohla být nápomocna.  Služby, jež mohou firmám nabídnout, představily partnerské organizace Moravskoslezského kraje, kterými jsou Moravskoslezské Investice a Development, Moravskoslezské inovační centrum a Moravskoslezský pakt zaměstnanosti. Následnou bohatou diskusi provázela např. témata nedostatku pracovních sil, zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných osob, nastavení dotačních titulů, věda a výzkum v podnikání nebo řešení odlivu obyvatel z regionu.