Setkání vedení Moravskoslezského kraje a měst Bílovce a Studénky s místními podnikateli

21. března 2018

Bílovec se stal místem letošního prvního setkání vedení Moravskoslezského kraje a měst Bílovce a Studénky s místními podnikateli. Za vedení Moravskoslezského kraje byl přítomen náměstek hejtmana Jan Krkoška, který představil priority a projekty, které jsou plánované pro letošní rok. Jeho vystoupení doplnili také starostové Bílovce a Studénky, kteří hovořili o aktuálním dění ve městě. Jaké činnosti mohou firmám nabídnout, představili zástupci partnerských organizací Moravskoslezského kraje, kterými jsou Agentura pro regionální rozvoj, a.s., Moravskoslezské inovační centrum a Moravskoslezský pakt zaměstnanosti.  Diskuze s podnikateli byla zaměřena na nedostatek pracovních sil, nastavení dotačních titulů a vyšší vzájemnou spolupráci firem s veřejným sektorem.