Setkání vedení Moravskoslezského kraje a města Českého Těšína s místními firmami

15. září 2017

Ve středu 13. září proběhlo další setkání vedení Moravskoslezského kraje a města Českého Těšína s místními firmami. Diskutovalo se o aktuálních problémech a potřebách těšínského regionu.

Hejtman kraje Ivo Vondrák představil ve své prezentaci vizi a strategické plány rozvoje celého Moravskoslezského kraje. Náměstek hejtmana Jan Krkoška ve své prezentaci zdůraznil, že kraj se zaměřuje na aktivity, jejichž cílem je vytvářet příznivé podmínky k rozvoji podnikání pro fungující firmy i přicházející investory. Příkladem je dotační titul Program na podporu stáží žáků a studentů ve firmách, který je určen podnikatelským subjektům na financování odborné stáže žáků a studentů. Příjem žádostí do tohoto dotačního titulu je od 16. 10. 2017.

Za vedení města vystoupila místostarostka města Českého Těšína, Gabriela Hřebačková, která pozitivně zhodnotila spolupráci města s místními podnikateli, kteří podnikají v česko-polském pohraničí, kde mají velkou konkurenci ze strany polských firem. „V současnosti je největším problémem ul. Hlavní třídy, která je v památkové péči a kde spousta podnikatelů nedbá na vnější vzhled prodejen a tím narušuje historický ráz této ulice.“

V rámci diskuse vystoupil mj. i jednatel společnosti Těšínské jatky, s.r.o. Jaromír Bojko:  „Naši společnost trápí rozdílná výše DPH v ČR a v Polsku. V Polsku se naše produkty prodávají se sazbou DPH 8 % a u nás je 15 %, což snižuje konkurenceschopnost nejen jeho firmy v odvětví výroby a zpracování masných produktů“.

Dále vystoupil Jaroslav Drahoš z firmy FINIDR, s.r.o., který zdůraznil potřebu nových leteckých spojů z letiště Mošnov do důležitých evropských destinací a to z důvodu pravidelných návštěv obchodních partnerů.

Hejtman kraje zdůraznil nutnost propojení odlehlejších částí regionu s ostravskou aglomerací, a zároveň upozornil na význam letiště. „Letiště Leoše Janáčka považuji za vstupní bránu na území Moravskoslezského kraje. Usilujeme o nové letecké spoje do Amsterdamu a Helsinek a navýšení počtu leteckých spojů mezi Ostravou a Prahou. V současnosti se aktivně připravují kroky pro rozjezd logistického centra v Mošnově“.

 Vedení kraje plánuje do konce roku 2017 ještě další setkání s podnikateli v dalších městech Moravskoslezského kraje.