Setkání vedení Moravskoslezského kraje a zástupců měst s místními firmami v Krnově

22. září 2017

V úterý 19. září se uskutečnilo další setkání vedení Moravskoslezského kraje a zástupců měst  s místními firmami, které tentokrát proběhlo v Krnově. Na setkání se hovořilo o vizi kraje a diskutovalo se o aktuálních problémech a potřebách firem z Krnovska a přilehlého regionu.

Jako první na tomto setkání vystoupil náměstek hejtmana Jan Krkoška, který ve své prezentaci představil vizi a strategické plány rozvoje celého Moravskoslezského kraje do roku 2020. Za priority kraje označil zejména podporu vzdělávání, podnikání a tvorbu nových pracovních míst. Příkladem této podpory je například dotační titul Program na podporu stáží žáků a studentů ve firmách, který je určen podnikatelským subjektům na financování odborné stáže žáků a studentů. Příjem žádostí do tohoto dotačního titulu je od 16. 10. 2017. Ve své prezentaci dále náměstek Krkoška zdůraznil, že kraj se zaměřuje na aktivity, jejichž cílem je vytvářet příznivé podmínky k rozvoji podnikání nejen pro nově přicházející investory, ale i pro stávající již usídlené firmy. Mimo jiné hovořil i o významných investicích v oblasti dopravy na Krnovsku, mezi než patří především obchvat Krnova. Jde o největší investiční akci v historii města a jeden z největších stavebních projektů letošního roku v Moravskoslezském kraji. Obchvat by měl být uveden do provozu v r. 2021.

Za vedení města vystoupil místostarosta města Krnov pan Michal Brunclík, který mimo jiné zmínil, že po dokončení druhé etapy průmyslové zóny Červený dvůr se chystá vstup investorů do této zóny. Dále hovořil o vzniku podnikatelského inkubátoru v Krnově a pozitivně zhodnotil spolupráci města s místními podnikateli.

V rámci diskuse vystoupila mj. i jednatelka společnosti ASPEC, spol. s r.o. Hana Hudáková, která se zajímala o informace k programu Jessica a projevila zájem o seminář na téma stáží studentů, který Agentura pro regionální rozvoj aktuálně připravuje.

Další setkání s podnikateli v rámci Moravskoslezského kraje proběhne v Karviné.