Společně s Moravskoslezským krajem jsme spustili nový PORTÁL MISE KLIMA.

Moravskoslezský kraj spustil nový portál s názvem MISE KLIMA, který přináší inspiraci a podporu pro každého, kdo chce přispět k ochraně našeho klimatu. Uživatelé zde najdou přehled klimatických opatření a jejich přínosy, ale i možné úskalí při realizaci. Nechybí ani inspirativní příběhy úspěšných projektů z praxe a přehled o možnosti financování projektů, které na změnu klimatu reagují. Portál navíc přináší i podporu v oblasti enviromentálního vzdělávání. Kromě naší rozvojové agentury MSID se na vzniku podíleli také odborníci z Ministerstva životního prostředí a krajské agentury MEC.

25. března 2024

„V Moravskoslezském kraji nepřehlížíme dopady, které v posledních letech způsobuje změna klimatu. Má řadu negativních důsledků, kromě zvyšování teploty nás trápí extrémní výkyvy počasí, hrozí sucha nebo třeba eroze půdy, klimatická změna může ohrozit rozmanitost ekosystémů. Moravskoslezský kraj k této problematice přistupuje konstruktivně. Pro obce i soukromé subjekty jsme zpracovali krajskou Adaptační strategii na dopady změny klimatu, spustili jsme desetiletý projekt LIFE COALA, který má zvýšit klimatickou odolnost našeho kraje. V jeho rámci vznikl mimo jiné portál MiSe Klima, který na jednom místě nabízí veškeré potřebné informace k dané problematice,“ uvedla náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje pro regionální rozvoj Šárka Šimoňáková a doplnila, že portál je určen pro všechny, kteří hledají informace, plánují, rozhodují, investují, rekonstruují anebo vybírají konkrétní realizovatelná adaptační opatření ve městě, volné krajině nebo na budovách.

 

Portál obsahuje katalog možných klimatických opatření, galerii příkladů dobré praxe už realizovaných projektů, knihovnu dostupných tematických dokumentů, ale také přehled možností financování adaptačních projektů. „Prostřednictvím portálu je také možné propojit se s odborníky, kteří jsou bezplatně k dispozici v rámci poradenství nabízeného právě v rámci projektu LIFE COALA. Naším cílem je inspirovat a motivovat obce, firmy, zemědělce, ale i jednotlivce, aby na svých budovách a domech nebo ve volné krajině navržená adaptační opatření realizovali, ať už se jedná o zelené fasády a střechy, zadržování vody v krajině nebo třeba výsadbu zeleně sloužící jako větrolamy proti erozi půdy,“ vyjmenoval koordinátor aktivit projektu a místopředseda představenstva  společnosti MSID Petr Birklen s tím, že bezplatné poradenství projektu LIFE COALA začalo fungovat okamžikem spuštění portálu.

 

Portál MiSe Klima se věnuje také vzdělávání, jedna z kapitol je určena hlavně pro koordinátory enviromentální výchovy. Je zde prostor pro databázi výukových materiálů a prezentací. Portál také poskytuje kalendář enviromentálních akcí a mapu se zajímavými tipy pro exkurze nebo výlety se žáky.

„Jsem přesvědčený, že nám nový portál napomůže zvýšit povědomí o reálných možnostech, jak lokálně zmírňovat dopady  změny klimatu. Na jeho obsahu budeme nadále pracovat. I na základě podnětů, které dostaneme od jeho uživatelů, jej budeme doplňovat či rozšiřovat. Portál MiSe Klima je v současné době v rámci České republiky unikátní, jako relevantní zdroj jej bude uvádět také Ministerstvo životního prostředí, což nás samozřejmě těší,“ řekl za MSID Petr Birklen a dodal, že případné dotazy či připomínky lze na portál odesílat prostřednictvím kontaktního formuláře.

 

„Každý si asi všimnul, že letošní léto bylo nejteplejší v historii, vidíme nárůst lesních požárů a dalších výkyvů podnebí. Proto je naším společným cílem připravit naši zemi pro budoucí generace. Adaptovat naše města, obce, naši volnou přírodu a krajinu na klimatickou změnu je naprosto klíčové a zásadní do budoucna,“ uzavřel ministr životního prostředí Petr Hladík.

 

Na nový portál se můžete podívat na tomto odkazu.