Společnost MSID má nové image video

23. května 2022

Co nás vedlo k jeho vytvoření a jaké plány s ním máme do budoucna? Na tyto otázky vám v krátkém rozhovoru odpoví předseda představenstva společnosti MSID, Tomáš Kolárik.

Společnost MSID má nové image video, co bylo podnětem pro jeho vytvoření?

Vzhledem k tomu, že se naše společnost zaměřuje na široké spektrum činností, ať už se jedná o program POHO2030, Invest MORE, Brownfieldy nebo nově projekt LIFE COALA, hledali jsme vhodnou formu sdělení, která by pomohla ve zkratce lidem představit čemu se věnujeme. Krátký videospot se nám pro tyto účely jevil jako ideální, a to i s ohledem na různorodost cílových skupin. Díky němu během cca jedné minuty lidé pochopí, kdo jsme, co děláme a jaké konkrétní projekty naše společnost zastřešuje.

Můžete nám přiblížit co vše nové image video znázorňuje?

Jedná se o souhrnnou prezentaci našich hlavních činností a projektů s využití moderních vizualizací, v rámci kterých představujeme nejen aktuální data týkající se investičního prostředí v našem regionu, ale také například naše vize v souvislosti s transformací pohornické krajiny nebo dalšími projekty. Spojovací linkou celého videa je potom udržitelnost a společenská odpovědnost, tedy principy, kterými se řídíme.

Jaké další plány máte s tímto novým image videem?

Našim cílem je video prezentovat dlouhodobě, a to nejen prostřednictvím tradičních komunikačních kanálů a sociálních sítí, ale také na všech eventech a tuzemských i mezinárodních veletrzích, kterých se účastníme. Věřím, že nové image video bude sloužit nejen českým, ale i zahraničním sledujícím jako dobré vodítko pro pochopení nabídky služeb naší společnosti.

Spustit video