Stakeholdeři v kraji představili své lokality

8. března 2019

Redevelopment ploch označovaných jako brownfieldy je jedním z pilířů environmentálního managementu v Moravskoslezském kraji. V rámci projektu LUMAT  (CE 89 – Implementation of Sustainable Land Use in Integrated Environmental Management of Functional Urban Areas) se od roku 2017 buduje v Moravskoslezském kraji neformální platforma složená z regionálních stakeholderů, kteří mají na regeneraci brownfields zájem. Řada členů této platformy spolupracovala na přípravě Akčního plánu pro podporu regenerace brownfieldů a účastnili se také workshopů a školení pořádaných partnery projektu.

Společnost Moravskoslezské Investice a Development, a.s. (dále MSID), jako koordinátor těchto aktivit, připravila dne 26. 2. 2019 unikátní akci, kterou lze pracovně nazvat „Stakeholdeři v kraji představují své lokality“ aneb bez dostatečného pochopení problému nelze nalézt optimální řešení.  O jaké řešení se jedná? Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále MPO) připravuje ve spolupráci s dalšími organizacemi nový finanční nástroj na podporu regenerace brownfieldů pro následné podnikatelské využití. Výstupem by měly být průmyslové zóny na místech bývalých brownfieldů, což by vedlo ke snížení zástavby na „zelené louce“.

Pro lepší pochopení a vhled do stavu a rozsahu brownfieldů v našem regionu, požádalo MPO správce regionální databáze brownfieldů MSID o představení současného stavu brownfieldů v kraji a o zajištění návštěvy několika vybraných areálů na území města Ostravy.

Protože vždycky platí „je lepší jedenkrát vidět než pětkrát číst“, připravila MSID ve spolupráci s IURS  exkurzi po brownfieldech v Ostravě za přítomnosti jejich vlastníků, správců, budoucích investorů a dalších, kteří jsou s lokalitou nějakým způsobem spojeni. Celkem bylo navštíveno 7 lokalit. Od lokalit kontaminovaných přes již sanované, v procesu znovuvyužití nebo zcela na začátku, s objekty i po demolicích, s kulturními památkami. Zástupce MPO měl možnost diskutovat o budoucích záměrech, o předpokládaném objemu finančních prostředků nutných pro investici, o časovém rámci nutném pro regeneraci jednotlivých lokalit. Zástupce MPO představil rámcově připravovaný finanční nástroj, který bude oficiálně spuštěn v roce 2020 a odpověděl na otázky majitelů.

MSID bude dále sledovat, jak se situace s finančním nástrojem vyvíjí, bude nápomocno MPO k případným dalším konzultacím a propagaci nástroje. Stakeholderům v regionu poskytne MSID aktuální informace, případně jim bude asistovat při využití tohoto nástroje.