Stále je možno přihlásit se do soutěže o páteho inovačního oskara

27. července 2017

Fyzické osoby, mikropodniky, malé a střední firmy se stále mohou hlásit do pátého ročníku soutěže Inovační firma Moravskoslezského kraje. Soutěž jako každým rokem vyhlašuje Moravskoslezský kraj prostřednictvím Agentury pro regionální rozvoj. Cílem je zviditelnění inovačních firem v regionu. 

Firma do soutěže může přihlásit svou inovaci výrobků, technologií a služeb a musí se jednat o již uskutečněné inovace, tj. o výrobky, technologie či služby, které byly umístěny na trh v předcházejících třech letech (od 28. 3. 2014 do 28. 3. 2017).

Uzávěrka přihlášek je do 15. září. Více informací na webových stránkách soutěže www.inovacnifirma-msk.cz