Stali jsme se členy komunity Slušná firma

29. června 2018

Stali jsme se členy komunity Slušná firma. Ztotožňujeme se s principy této komunity.

  • řešíme skutečné problémy skutečných lidí a minimalizují škody, které jejich podnikání působí.
  • přijímáme zodpovědnost za sebe a za vztahy se svým okolím.

Komunita „Slušná firma“ je hnutí za změnu toho, jak se u nás podniká směrem od jednostranné kumulace majetku a externalizace škod k prospěšnosti pro všechny zainteresované a přijetí zodpovědnosti za důsledky podnikání.

Společně chceme přispět k re-definici toho, co je to úspěch a k vybudování nové ekonomiky postavené na péči o sebe sama, jeden o druhého a o planetu

Těšíme se z přijetí do této skupiny. Více informací na www.slusnafirma.cz.