Novinky

POHO 2030

Unikátní transformační program pro území
mezi Havířovem, Karvinou a Orlovou

Invest MORE

Reprezentujeme investiční prostředí
Moravskoslezského kraje

Bronwfieldy

Vraťme brownfieldům znovu život

Starostům byly představeny plány proměny Moravskoslezského kraje a možnosti zapojení.

Starostům byly představeny plány proměny Moravskoslezského kraje a možnosti zapojení.

Již po šestnácté proběhla konference pro starosty měst a obcí, která byla v letošním roce zaměřena na spravedlivou transformaci a s ní spojené plány a projekty Moravskoslezského kraje.

První část byla zaměřena na možnosti financování projektů z Operačního programu Spravedlivá transformace, ale i evropských programů. Dále byly představeny konkrétní chystané projekty Moravskoslezského kraje.

Druhá část akce patřila sdílení dobré praxe v oblasti energie, klimatu a veřejného prostranství.

Byla představena světově první mikroelektrárna na biomasu s akumulací energie a instalací solárních panelů, kterou se pyšní obec Mikolajice. Následovalo představení propracovaného systému poldrů, které účinně brání obec Hať před povodněmi. A seznámili jsme se také s inspirativním přístupem obce Trojanovice k architektuře a urbanismu, jež postupně transformuje frenštátský region.

Konferenci zakončilo představení projektu Moravskoslezského inovačního centra – EnviRoadShow, který je zaměřen na sdílení a načerpání nových zkušeností v oblasti enviromentálních projektů mezi městy a obcemi.

Back to Top