Studenti objevovali opuštěné objekty v Karviné

28. listopadu 2017

Agentura pro regionální rozvoj, jako každý rok, připravila dne 27.11. pasportizaci brownfieldů a spolu  se studenty VŠB navštívila tentokrát město Karviná. Tři skupiny studentů se supervizory se vydaly na vyznačené lokality k ověření jejich stavu a pořízení aktuální fotodokumentace. Celkem bylo navštíveno 24 lokalit a cestou bylo objeveno i několik dalších nových brownfieldů.

ARR spravuje krajskou databázi nevyužívaných a zanedbaných lokalit ve veřejném i soukromém vlastnictví, jejichž celkový počet dnes čítá okolo 500 brownfieldů. Vlastníci těchto objektů i široká veřejnost, která zaznamená ve svém okolí brownfield, může dát podnět na zápis objektu do této databáze.

Intenzivní vyhledávání nových brownfieldů se studenty realizuje ARR ve spolupráci s VŠB-TU Ostrava alespoň jednou do roka, mimoto průběžně po celý rok aktivně vyhledává nové lokality a aktualizuje informace o již registrovaných.  Cílem je vést evidenci nevyužívaných objektů a areálů, které mohou být dále nabízeny k využití zájemcům ze strany vznikajících či rozšiřujících se podniků či zahraničním investorům. V neposlední řadě pak slouží evidence těchto lokalit i k přesnějšímu nasměrování dotačních titulů na jejich revitalizaci.