Novinky

POHO 2030

Unikátní transformační program pro území
mezi Havířovem, Karvinou a Orlovou

Invest MORE

Reprezentujeme investiční prostředí
Moravskoslezského kraje

Bronwfieldy

Vraťme brownfieldům znovu život

TĚŽBOU ZNIČENÉ KARVINSKO SE OTEVÍRÁ LIDEM

TĚŽBOU ZNIČENÉ KARVINSKO SE OTEVÍRÁ LIDEM

Grand Opening POHO2030 je název oficiální konference k projektu Pohornická krajina Karvinska, která proběhla ve středu 17.7.2019 přímo v prostorách bývalého dolu Gabriela. Akce, která vyústila v podpis společného memoranda, znamená pro tzv. pohornické Karvinsko začátek nové éry.

„Po úplném ukončení těžby bude na Karvinsku k dispozici 350 hektarů území. Zatím tato lokalita působí opravdu neutěšeně a najít pro ni smysluplné využití vnímám jako velkou výzvu pro kraj. Tato oblast má velký potenciál, je ideální pro zavádění pokrokových technologií a inovací. Věřím, že se nám tu ve spolupráci s partnery podaří vytvořit prosperující území s pestrým a udržitelným životem. Chceme, aby do roku 2030 byla pohornická krajina územím v pohybu, s novou energií, a to při maximálním využití chytrých řešení. Z Karvinska se tak stane atraktivní lokalita, která zajistí další ekonomický rozvoj regionu, ale také nabídne atraktivní volnočasové aktivity. Bude lákat lidi s vizemi a inspirovat další regiony,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák a zdůraznil, že si váží zájmu a participace všech stran, které se na řešení pohornické krajiny chtějí podílet.

Pohornické Karvinsko je území o rozloze 60 km2 mezi Havířovem, Karvinou a Orlovou a už více než rok jej řeší krajská společnost Moravskoslezské Investice a Development, a.s. (MSID) v projektu s názvem Koncepce rozvoje pohornické krajiny Karvinska do roku 2030 (zkráceně POHO2030), který má za cíl jeho obnovu. Grand Opening POHO2030 byl první akcí, kde byly výsledky analyticko-návrhové části koncepce oficiálně představeny.  Součástí akce byla také tisková konference.  

 „Do spolupráce na obnově území Karvinska jsme zapojeni již od samého začátku a jsme velmi rádi, že se k podpisu memoranda můžeme připojit. Naše společnost chce přispívat k hospodářskému rozvoji regionu, a proto považujeme za důležité vrátit území do takového stavu, aby se do něj opět vrátil plnohodnotný život včetně ekonomických aktivit místních obyvatel. Skutečně oceňujeme koncepční přístup k řešení rozsáhlých těžbou dotčených lokalit a fakt, že se počítá se zapojením všech subjektů, kterých se záležitost týká,“ dodala k podpisu memoranda generální ředitelka Asental Land Radmila Kuzicová. 

Obnova pohornické krajiny Karvinska je ambiciózní projekt, který bude finančně velmi náročný. Moravskoslezský kraj už vyčlenil prostředky na přípravu celé koncepce a počítá i s další finanční účastí. Financování konkrétních projektů bude ovšem hlavně v rukou soukromých vlastníků, kterých se toto území dotýká.

Veškeré informace o projektu POHO2030 jsou dostupné na webové stránce www.poho2030.cz, nebo prostřednictvím dotazu na email: info@poho2030.cz. Koordinátorem celého procesu je Ludmila Sedlářová.

Plně znění tiskové zprávy je k dispozici zde.

Back to Top