Unikátní mzdový průzkum Česko-německé obchodní a průmyslové komory.

21. června 2017

Česko-německá obchodní komora (ČNOPK) se rozhodla zjistit, jaké jsou platové podmínky na českém trhu. Studie zaměřená na mzdový benchmarking již proběhla na Karlovarsku a Plzeňsku. Pro její úspěch a reprezentativnost výsledných údajů by jej ČNOPK chtěla zopakovat také ve zbylých regionech. V dnešní době, kdy se firmy potýkají s problémem při hledání kvalifikovaných zaměstnanců, přinesou výsledky studie odpověď na otázku, jaké platové podmínky jsou pro daný obor adekvátní. Studie zkoumá více než 60 pracovních pozic a bude odrážet platovou strukturu jak v rámci celé ČR, tak i jednotlivých krajů. Výsledky budou zveřejněny v září letošního roku. Přihlášku, ceník a bližší informace naleznete zde.