Univerzita nabízí spolupráci firmám

21. února 2017

Spolupráce firem se školami je stále živé téma. Potvrzuje to vysoká účast na diskusním setkání firem se zástupci kateder Ostravské univerzity, které proběhlo dne 16. 2. v budově Agentury pro regionální rozvoj.  

 

Cílem dvouhodinové setkání bylo navázat užší vztah mezi Ostravskou univerzitou a firmami, které by mohly s OU spolupracovat, ať už formou odborných stáží studentů, nebo při přípravě studentských bakalářských či diplomových prací. Jednotlivé katedry představily profily svých absolventů, aby firmám přiblížily jejich odborné znalosti a možnou uplatnitelnost v praxi. Zástupci kraje byl představen připravovaný krajský „Program na podporu stáží žáků a studentů ve firmách“, který bude finančně podporovat jak studenty účastnící se odborné praxe v malém a středním podniku, tak i jejich mentory. Ze setkání vzešla řada připomínek k programu, ale i námětů a zajímavých postřehů z praxe na úpravu zaměření profilů. Firmy projevily zájem o spolupráci s univerzitou a uvítaly i nový krajský program stáží. Setkání navázalo na loňský říjnový kulatý stůl na téma Jazyková (ne)vybavenost zaměstnanců a uchazečů o práci a téma vzdělávání cizích jazyků bylo i tentokrát jedním z hlavních bodů diskuse.

Prezentace ke stažení ZDE