Novinky

POHO 2030

Unikátní transformační program pro území
mezi Havířovem, Karvinou a Orlovou

Invest MORE

Reprezentujeme investiční prostředí
Moravskoslezského kraje

Bronwfieldy

Vraťme brownfieldům znovu život

Úprava dotací na regeneraci brownfieldů

Úprava dotací na regeneraci brownfieldů

Agentura pro regionální rozvoj uspořádala dne 4. 12. společně s CzechInvestem a s podporou Moravskoslezského kraje seminář pro zástupce obcí. Hlavním a hojně diskutovaným tématem byla podpora regenerace obecních brownfieldů.  Obce měly možnost upozornit na nedostatky první výzvy Programu podpory Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů a navrhnout zástupcům Ministerstva průmyslu a obchodu konstruktivní změny, které by mohly být zapracovány v rámci vyhlášení druhé výzvy. Ta je předběžně plánována na první čtvrtletí příštího roku. Do první výzvy, která byla vyhlášena v červenci 2017, se z Moravskoslezského kraje nepřihlásila ani jedna obec, a to hlavně pro nevýhodné nastavení podmínek programu a nevhodné načasování termínu vyhlášení v prázdninovém období.

Agentura se chce do budoucna podílet na úpravách podmínek stávajícího programu a vzniku nových programů podpory tak, aby zvýšila zapojení obcí, ale i soukromých subjektů do regenerace brownfieldů a jejich následné využití nejen pro podnikatelské účely.

Back to Top