Úprava dotací na regeneraci brownfieldů

11. prosince 2017

Agentura pro regionální rozvoj uspořádala dne 4. 12. společně s CzechInvestem a s podporou Moravskoslezského kraje seminář pro zástupce obcí. Hlavním a hojně diskutovaným tématem byla podpora regenerace obecních brownfieldů.  Obce měly možnost upozornit na nedostatky první výzvy Programu podpory Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů a navrhnout zástupcům Ministerstva průmyslu a obchodu konstruktivní změny, které by mohly být zapracovány v rámci vyhlášení druhé výzvy. Ta je předběžně plánována na první čtvrtletí příštího roku. Do první výzvy, která byla vyhlášena v červenci 2017, se z Moravskoslezského kraje nepřihlásila ani jedna obec, a to hlavně pro nevýhodné nastavení podmínek programu a nevhodné načasování termínu vyhlášení v prázdninovém období.

Agentura se chce do budoucna podílet na úpravách podmínek stávajícího programu a vzniku nových programů podpory tak, aby zvýšila zapojení obcí, ale i soukromých subjektů do regenerace brownfieldů a jejich následné využití nejen pro podnikatelské účely.